Lukijoilta: Hyvä työllisyys parasta sosiaaliturvaa

Kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen koronaepidemian rantauduttua myös Suomeen kevättalvella 2020.

Pandemian vaikutus yrityksiin on ollut hyvin erilainen. Rajoitusten myötä monien palvelualojen, ravintoloiden ja majoitus–matkailuyritysten liikevaihdot katosivat totaalisesti ja nopeasti.

Keväällä erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset olivat suurissa vaikeuksissa. Alkoi lomautusten aalto. Monet jo ennestään tiukassa talouden tilassa olevat kunnat ovat myös lomauttaneet tai lomauttamassa henkilöstöään. Kesän jälkeen syksyyn tultaessa useiden yritysten tilauskirjat ovat ohentuneet ja tyhjentyneet. Tilastokeskuksen mukaan esimerkiksi metalliteollisuuden uusien tilausten määrä aleni heinäkuussa noin 30 prosenttia. Maailmanlaajuinen pandemia ja sen uudet aallot vaikuttavat erityisesti vientimarkkinoilla toimiviin yrityksiin ja niiden alihankkijoihin.

Ennen koronaa työllisyystilanne oli Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla erittäin hyvä, maan kärkeä. Esimerkiksi Seinäjoella suurien kaupunkien paras, avoimia työpaikkoja oli ajoittain enemmän kuin työnhakijoita.

Tällä hetkellä pidämme edelleen työllisyydessä kärkipaikkoja mutta työttömien määrä on merkittävästi kasvanut. Erityisesti nuorten työttömyys ja lomautusten muuttuminen irtisanomisiksi on huolestuttavaa. Hyvinvointiyhteiskunnan säilyttäminen edellyttää tulevaisuudessa yhä korkeampaa, lähellä pohjoismaista tasoa olevaa työllisyysastetta ja vahvaa taloutta.

Työpaikat syntyvät yrityksiin, tärkeintä on nyt, että ne selviävät pahimman yli. Talouskasvu syntyy tuottavuuden ja työpanoksen kasvusta. Työmarkkinoilla kysyntä ja tarjonta on saatava paremmin kohtaamaan. Edelleen on yrityksiä, joilla on vaikeuksia saada haluamaansa työvoimaa.

Tutkimus, koulutus ja tulevaisuuden investoinnit korjaavat tilannetta, ei kuitenkaan nopeasti. Työllisyyden ja kilpailukyvyn nostamisella on kiire. Hyvä työllisyys on parasta sosiaaliturvaa.

Esa Nuottivaara

Seinäjoki

Kommentoi