Lukijoilta: Hyvinvoiva kaupunki on ikäystävällinen

Tämän päivän yhteiskunnassa tuntuu olevan vallalla asenne ”minä itse, minulle kaikki ja minä kyllä pärjään yksin”. Oma ego on vahvasti esillä ja hallitsemassa. Kuitenkin hyvinvoiva yhteiskunta tarvitsee kaikkia ikäryhmiä, emmekä voi sanoa jonkin ikäryhmän olevan muita parempi tai tarpeellisempi. Emme myöskään pärjää yksin.

Ikääntyneitä usein pidetään painolastina tässä yhteiskunnassa, mutta kannattaa muistaa, että ikääntyneet ovat aikanaan olleet mukana työelämässä luomassa hyvinvointia tähän yhteiskuntaan, ovat maksaneet veroja, eläkkeitään ja maksavat myös eläkkeestään suhteessa enemmän veroja kuin esimerkiksi palkansaajat. Monet eläkeläiset ovat hyväkuntoisia ja olisivat kiinnostuneita joustavista lisäansioista, kunhan siihen annettaisiin mahdollisuus ja lisäansioiden verotusta alennettaisiin.

Eri ikäryhmien keskinäistä vuorovaikutusta olisi lisättävä ja luotava verkostoja, missä nuoret tapaavat ja toimivat vanhempien ikäryhmien kanssa yhdessä.

Ei laiteta vanhuksia erikseen sivuun, vaan luodaan asuinympäristöjä, missä eri elämänvaiheissa olevat perheet voivat oppia toisiltaan, oppia arvostamaan eri ikäisiä ihmisiä ja siirtämään kokemusta ja vanhaa viisautta eteenpäin.

Tarvitsemme enemmän yhteistyötä, vuorovaikutusta ja toisten ihmisten arvostusta. Emme pärjää yksin.

Heikki Ahola (kesk.)

kuntavaaliehdokas

Kauhajoki

Kommentoi