Lukijoilta: Ihmisen elämän lopettaminen ei kuulu ihmisarvoiseen hoitoon

Asiantuntijatyöryhmä julkisti tiistaina elämän loppuvaiheen hoitoa ja mahdollista eutanasian laillistamista koskevan raportin. Pidän erittäin hyvänä, että raportissa ei päädytä yksimieliseen suositukseen eutanasian laillistamisesta, mutta sen sijaan erittäin kannatettaviin esityksiin saattohoidon ja palliatiivisen hoidon kehittämisestä.

Kuolevan potilaan hoito on kehittyneempää kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Kuolevalle on mahdollista tarjota hyvä elämä loppuun saakka, jos käytetään saattohoidon keinoja. Vaikeatkin kivut tai hengenahdistus voidaan hoitaa oireettomiksi.

Käytössä on myös sedaatio, kuolevan potilaan nukuttaminen vaikeiden oireiden hallitsemiseksi.

Hyvä saattohoito tekee tarpeettomaksi vaatimukset eutanasiasta, potilaiden surmaamisesta. Eutanasia on myös jyrkässä ristiriidassa lääketieteen etiikan kanssa, jonka lähtökohtana on ihmisen elämän kunnioitus kaikissa tilanteissa.

Saattohoidon saatavuus on Suomessa kuitenkin edelleen sattumanvaraista, vaikka sitä on viime vuosina parannettu.

Oikeutta osaavaan ja laadukkaaseen saattohoitoon ei tällä hetkellä pystytä kaikille takaamaan. Saattohoitopotilaat ovat eriarvoisessa tilanteessa riippuen sairaudesta ja kotikunnastaan.

Resurssipulan lisäksi on myös osaamisvajetta.

Säätämällä lailla potilaan oikeudesta saattohoitoon voitaisiin varmistaa, että jokaisella on lähtökohtaisesti lain turvaama oikeus päästä saattohoitoon. Saattohoidon riittävä ja tasa-arvoinen toteutuminen edellyttää, että se on tarvittaessa kaikkien saatavilla riippumatta asuinpaikasta tai sairaudesta.

Tarvitsemme lainsäädännön, joka takaa kaikille kuolemaa lähestyville ihmisille hyvän oirehoidon, tarvittavan tuen sekä mahdollisuuden rauhalliseen ja kärsimyksettömään kuolemaan.

Päivi Räsänen

kansanedustaja (kd.)

Kommentoi