Lukijoilta: Ihmisoikeudet kaiken ikäisille

Ihmisoikeudet ovat oikeuksia kaltevalla pinnalla. Kun yhden ryhmän ihmisoikeuksista aletaan tinkiä, kasvaa vähitellen riski, että kenen tahansa ihmisoikeuksista aletaan tinkiä. Ihmisarvon täytyy kuulua poikkeuksetta kaikille, niin nuorelle kuin vanhalle.

Ihmisoikeuksista tulee usein mieleen ensimmäisenä suuret konfliktit, pakolaiset tai vähemmistöt. Suomessa puolustetaan esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja kielivähemmistöjen ihmisoikeuksia.

Vanhustenviikkoa vietetään tänä vuonna 7.10.–14.10. teemalla Iloa toimeliaisuudesta.

Vanhustyön keskusliiton käynnistämät Vanhustenpäivä ja -viikko ovat maassamme pisimpään juhlittuja valtakunnallisia teematapahtumia. Vanhustenpäivää on vietetty jo vuodesta 1954 lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina.

Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää syytä saattaa eri asemaan iän, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Kaikilla on oikeus elämään ja vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen.

Hoitohenkilökunnan minimissä pitäminen ei jätä työvuoroon särkymävaraa. Usein vuorot voivat venyä tuplavuoroiksi, jos joku työntekijöistä yllättäen sairastuu. 16 tunnin työvuoro on äärimmäisen kuormittava, eikä sen jälkeen ehdi palautua tarpeeksi seuraavan päivän vuoroa varten.

Henkilökunnan resurssien vähyys johtaa työntekijöiden väsymiseen, mikä näkyy virhearviointeina ja hoitotyön laadun heikkenemisenä.

Vanhustyöstä puhuttaessa usein katseet ovat asiakkaissa ja heidän oikeuksissaan. Nähdään suuri joukko ihmisiä, jotka ovat hoitavan tahon armoilla. On kuitenkin tärkeää muistaa, etteivät vanhuspalveluista tehdyt leikkaukset vaikuta vain palveluiden asiakkaisiin, vaan myös työntekijöihin.

Hoitoalalla työskentelee tällä hetkellä jaksamisensa äärirajoilla olevia ihmisiä. Heidän oikeuksiaan ei puolusteta tarpeeksi.

Vihreät kiinnittävät huomiota myös omaishoitajien jaksamiseen. Omaishoitajalla on oltava mahdollisuus säännölliseen vapaaseen sekä fyysiseen ja henkiseen palautumiseen. Sijaisjärjestelyt on saatava kuntoon, jotta omaishoitajat voivat käyttää lakisääteiset vapaapäivänsä.

Omaishoidon tuen maksatus tulee siirtää kunnilta Kelalle. Nykyisellään tuen myöntämisessä on eroja kuntien välillä, mikä asettaa kansalaiset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Laki edellyttää palveluiden järjestämistä niin, että iäkäs henkilö voi kokea elämänsä turvalliseksi, merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. Vihreät haluavat taata laitoksissa asuvillekin ihmisarvoisen elämän, johon ei kuulu ylilääkitsemistä tai sänkyyn sitomista.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen palvelee meitä kaikkia. Jokainen meistä kuuluu elämänsä vaiheissa johonkin sellaiseen ryhmään tai vähemmistöön, jonka ihmisoikeuksista on erityisesti huolehdittava.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus täyttää joulukuussa 70 vuotta.

Haastamme vanhusten viikolla poliittiset päättäjät kantamaan vastuuta ihmisoikeuksien toteutumisesta vanhuspalveluissa.

Poliittisten päätösten lisäksi ihmisoikeuksien parantamiseen ja arvokkaaseen vanhuuteen tarvitaan myös kolmannen sektorin, yhdistysten ja meidän kaikkien tekoja. Otetaan siis kaikki yhteyttä ainakin yhteen vanhukseen tällä viikolla!

Tuula Närvä (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa

Henna Salo (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Taru Yli-Panula (vihr.)

eduskuntavaaliehdokas

Seinäjoki

Kommentoi