Lukijoilta: Ihmisten palvelutarpeisiin vastaaminen keskiössä

Kauan odotettu sote-uudistus lähetettiin lausuntokierrokselle maanantaina. On erittäin hienoa, että hallitus sai valmiiksi sote-uudistuksen linjaukset tavoiteaikataulussa, poikkeuksellisista ajoista huolimatta.

Hallituksen esittämä sote-uudistus perustuu maakunnallisille sote-järjestäjille. Perus- ja erikoistasolla sekä sosiaali- että terveydenhuollossa integroidaan järjestämisvastuu yhdelle taholle eli käytännössä sote-maakunnalle.

Viime kaudella valmistellusta markkinasotesta tämä uudistus eroaa merkittävästi siinä, että nyt julkinen toimija on vahvassa roolissa. Näin turvataan paitsi palvelut, myös verorahojen kustannusvaikuttava käyttäminen. Uudistukseen ei myöskään sisälly kohtuutonta säästötavoitetta vaan lähtökohtana on ihmisten palvelutarpeisiin vastaaminen aidosti.

Hallitus päätti maanantaina myös luopua valmiuslain käytöstä, koska hallituksen saaman epidemiologisen ja oikeudellisen arvion perusteella riittäviä edellytyksiä valmiuslain mukaisille toimivaltuuksille ei enää ollut.

Erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti eivät enää välttämättä tarvitse tuekseen valmiuslain toimivaltuuksilla tehtyjä toimia, joten käytössä olleet valmiuslain käyttöönotto- ja soveltamisasetukset kumottiin tiistaista alkaen.

Perustuslain mukaan poikkeusvaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin, jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamisen kannalta.

Poikkeustoimet pandemian aikana ovat perustuneet arvioon, että toimivaltuudet ovat välttämättömiä väestön suojaamiseksi hyvin laajalle levinneen tartuntataudin seurauksilta sekä perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumisen turvaamiseksi poikkeusoloissa.

Tavoitteena on ollut erityisesti varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon riittävyys ja tehohoidon kapasiteetti kriisitilanteessa. Kun valmiuslaki tiistaista alkaen kumottiin, päättyi samalla myös lääkäreitä ja hoitohenkilökuntaa koskevat asetukset, joilla määriteltiin henkilökunnan työaikaa, vuosilomia ja irtisanomisoikeuden rajoittamista.

Viikko päätettiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vanhuspalveluiden henkilöstömitoitusta koskevan lakiesityksen käsittelyyn.

Perustuslakivaliokunta sai viime viikon torstaina valmiiksi lausuntonsa vanhuspalveluiden henkilöstömitoitukseen, missä todetaan, että lakiehdotuksen siirtymäsäännöstä on täsmennettävä.

Siirtymäsäännöksestä on perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan käytävä ilmi henkilöstömitoituksen määräytymisen perusteet ja sen aiheuttamien kustannusten korvattavuus valtionosuusjärjestelmän puitteissa myös siirtymäaikana.

Perustuslakivaliokunta edellytti myös, että vanhuspalvelutehtävän sisältöön ja laajuuteen vaikuttavan arviointijärjestelmän perusteet on määriteltävä laintasoisesti.

Perustuslakivaliokunta on tehnyt täysin normaalia lakiesityksen arviointia, jonka pohjalta sosiaali- ja terveysvaliokunta nyt muokkaa esityksen hyväksyttävään muotoon.

Hiottavaa esityksessä edelleen on, mutta toisin kuin kokoomuksen suunnasta nyt annetaan ymmärtää, estettä hoitajamitoituksen voimaanastumiselle syksyllä ei ole.

Kyse ei ole dramaattisista muutoksista vaan muutokset ovat täysin toteutettavissa ja myös toteutetaan.

Heti juhannuksen jälkeen maanantaina on tarkoituksena saada valiokunnan mietintö valmiiksi, jotta asia saadaan käsiteltyä vielä eduskunnan täysistunnoissa samaisella viikolla ennen eduskunnan jäämistä istuntotauolle.

Toivotan oikein rentouttavaa ja aurinkoista juhannusta kaikille!

SDP:n kansanedustaja Vaasasta

Kommentoi