Lukijoilta: Ikäihmisillä tulee olla oikeus hoivaan

Kansakuntamme ikääntyy. Taustalla on syntyvyyden laskun lisäksi elinikämme pidentyminen. Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan kaikenikäisiä ihmisiä ja ymmärretään, että jokaisella on oma tärkeä paikkansa.

Hyvässä yhteiskunnassa ihminen on tärkein – olipa hän minkä ikäinen tahansa.

Markkinat eivät huolehdi ihmisten hyvinvoinnin jakautumisesta oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti, joten yhteiskunnan on varmistettava, että ketään ei jätetä ilman hoivaa ja huolenpitoa.

Perustuslaki (19 §) turvaa jokaiselle oikeuden välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Näin ei valitettavasti ole, sillä sadat ikäihmiset, joiden toimintakunto on heikentynyt niin heikoksi, etteivät he pärjää kotona, eivät saa ympärivuorokautista hoivaa, koska kunnat taloustilanteen vuoksi, eivät tarjoa hoivapaikkaa. Nämä ikäihmiset ovat todellisuudessa heitteillä yksin kotonaan. Yhä useammin saamme lukea tiedotusvälineistä, kuinka ikääntynyt vanhus on kateissa lähdettyään kotoa usein hyvinkin vähissä vaatteissa.

Olennaista on keskittyä ikääntyneiden hyvän arjen ylläpitämiseen, toimintakyvyn ylläpitämiseen, ennaltaehkäisyyn ja sairauksien hyvään hoitoon.

Keskeistä on oikea-aikaisen neuvonnan, ohjauksen ja palveluiden saatavuus. Tärkeää on myös arjen tukeminen kehittämällä ikääntyneiden asumiseen hyviä ratkaisuja, kuten yhteisöllistä asumista ja yhteisökotien rakentamista.

Lopuksi on säädettävä laki, että ikäihmisellä on subjektiivinen oikeus ympärivuorokautiseen hoivaan kuukauden aikana, kun terveydenhuollon ammattilaiset ovat tarpeen todenneet. Sivistysvaltion on pidettävä huolta kaikista kansalaisistaan.

Harry Wallin

Kivipuro ry:n hallituksen pj.

Seinäjoki

Kommentoi