Lukijoilta: Ikäihmisten asialla

Vaasassa valmistellaan Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymää Hykyä, joka aloittaa toimintansa 1.1.2022. Hykyyn on siirtymässä koko sosiaali- ja perusterveydenhuolto. Tähän Hykyyn on lähtemässä myös Ikäkeskus.

Ikäkeskuksen toiminta on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua.

Toiminnan tavoitteena on ikäihmisten toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen, sekä kotona asumisen tukeminen.

Toimintapisteet sijaitsevat nykyään Tammikaivolla ja Vuorikeskuksessa.

Ikäkeskuksen toimintaa alettiin tehostaa 2000-luvun alussa (2006), kun Vaasassa haluttiin pysäyttää laitoshoitoon johtava noidankehä.

”Ihmiset on saatava liikkeelle! Ei ole niin väliä, mitä he tekevät, kunhan tekevät sitä yhdessä”.

Näin pelkisti asian silloinen koti- ja laitoshoidon toimialajohtaja (Pohjalainen, 4.12.2006).

Ikäkeskukseen kuului mm. muistipoliklinikka, 2 vanhustyön sosiaalihoitajaa, vanhustyön hoitopaikkojen selvittelytoimikunta (SAS), hoitotarvikejakelu, päiväkeskus ja virike- ja vapaaehtoistyö. Ikäkeskusta johti geriatri.

Ikäkeskuksen alaisuuteen avattiin myös Vuorikodissa ikääntyvien ihmisten kuntosali.

Myöhemmin kuntosalitoimintaa laajennettiin Palosaarelle. Ajatuksena oli, että tätä toimintaa tulisi myös muihin lähiöihin Vaasassa. Tähän työhön palkattiin myös liikuntaneuvoja.

Ikäkeskuksen toiminnoilla on siis tuettu vaasalaisten ikäihmisten kotona asumista ja toimintakyvyn säilyttämistä. Näillä toimilla on autettu ja tuettu myös omaishoitajien arkea jaksamaan tuossa arvokkaassa työssä.

Ikäkeskuksen toimintaa on muokattu vuosien saatossa tarpeita vaativaksi mm. lisäämällä päivätoimintaa ja tiloja. Valitettavasti hyvin alkanutta ennalta ehkäisevää kuntosalitoimintaa on vähennetty säästösyistä!

Itselläni on ollut hyvä ja onnellinen tilanne, että olen voinut nähdä tilanteita myös arkityön kautta iäkkäiden hoidossa. Nähdä, miten päätökset voivat vaikuttaa sekä hyvään että huonoon suuntaan iäkkäiden, sekä myös työntekijöiden kannalta.

Koen myös, että tällä poliittisella vastuulla, jonka olen äänestäjiltäni saanut, on velvollisuus tuoda esiin näitä asioita.

Asioitahan on helppo päättää vain saadun tiedon, tilastojen ja talouslukujen perusteella, näkemättä ja kokematta mitä se oikeasti on käytännössä ruohonjuuritasolla.

Vanhuspalvelulain yksi tavoite on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja terveyttä, sekä lisätä heidän mahdollisuuksiaan itse vaikuttaa palveluiden kehittämiseen.

Toivottavaa oli, että Vaasassa toimivaa vanhusneuvostoa kuultaisiin myös näissä suunnitteluissa. Ikääntyviä on kunnioitettava ja arvostettava heidän pyrkimyksissään selviytyä arjessa.

Ikäihmisten hoiva- ja huolenpito puhuttelee meitä vielä monia vuosikymmeniä.

Nähtäväksi jää, mitä kaikkea onkaan tämä maailmanlaajuinen koronapandemia saanut aikaan vanhusten elämässä.

Mielestäni nämä ennaltaehkäisevät kotona asumista tukevat Ikäkeskuksen palvelut vaasalaisille ikäihmisille on turvattava.

Huolenaiheena ja jopa pelkonakin on, kuinka näiden palveluiden käy, kun ne siirtyvät suureen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymään Hykyyn ?

Arja Miettinen (sd.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi