Lukijoilta: Ilkka-Pohjalaisen tulevaisuudesta

Jännityksellä odotetaan, mikä tulee olemaan uuden sanomalehden Ilkka-Pohjalaisen linja.

Lehdellä ovat loistavat perinteet: Ossian Ansaan taistelu sortovaltaa vastaan, Jaakko Oskari Ikolan, Vaasan Jaakoon suomalaisuustaistelu ja maankuulut murrepakinat, Ilkan neljän päätoimittajan Santeri Alkion, Artturi Leinosen, Veikko Pirilän ja Kari Hokkasen vuosisataistaival, kaikki miehiä, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet kansalliseen historiaan. Merkittäviä päätoimittajia ovat olleet myös Ilmari Laukkonen, Jaakko Elenius ja Matti Kalliokoski. Tästä on hyvä jatkaa.

Ilkka-Pohjalaisella ovat kaikki edellytykset asettaa lähtökohdaksi aluepolitiikka, Pohjanmaan maakuntien omaehtoinen ja itsenäinen kehittäminen. Sen on tehtävä loppu lahjakkaan pohjalaisen kansan, niin suomenkielisen kuin ruotsinkielisenkin nuorison, ryöstöstä muualle Suomeen ja ulkomaille. Lehden on sanouduttava irti kolonialistisesta ajattelutavasta. Maakunnan nuorisolle on luotava opiskelu- ja työmahdollisuudet omassa maakunnassa.

Lehdellä ovat myös mahdollisuudet asettua koko kansallisen aluepolitiikan kärkeen. Se voi ottaa tehtäväkseen maakuntien puolustamisen keskittämispolitiikkaa vastaan. Kaikkialla Euroopassa korostuu alueiden itsenäisyystahto. Lehti voi ottaa tästä esimerkkejä kautta Euroopan.

Suomalaisessa yhteiskunta- ja talouspolitiikassa on alueita, jotka vaativat itsenäistä ja riippumatonta huomiota. Kansallinen metsäpolitiikka ja suomalainen maatalouspolitiikka tarvitsevat tasapainoista ja kokonaisvaltaista käsittelyä. Suomalainen yritteliäisyys tarvitsee äänenkannattajaa. Eikä riitä vain yleinen hymistely yrittämisen merkityksestä, vaan tarvitaan yksityiskohtiin menevää työtä yrittämisen esteiden poistamiseksi. Kansalaisten turvallisuudentunne vaatii huomiota hallinnollisiin ratkaisuihin.

Perinteelliset suomalaiset elämänarvot kaipaavat puolustajaansa. Kymmenissätuhansissa suomalaisissa kodeissa toivotaan ja monissa myös rukoillaan kansallisten perinteiden ja perinteellisen elämänmuodon säilyttämisen puolesta. Suomen kirkko kaipaa puolustajaansa ja kehittäjäänsä. Elävät uskonnolliset herätysliikkeet ovat kaikissa Pohjanmaan maakunnissa todellisuutta.

Maakunnan asutuksen rakenne ja sen elinkeinoelämän luonne ovat osaltaan johtaneet siihen, että yhteisöllisyys ja tasa-arvo ovat olleet pohjalaisen kansan keskeisiä asioita vuosisatojen ajan. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden jatkuva vaatimus tulee olemaan lehdelle voima.

Kaikella tällä, ja paljolla muulla, Ilkka-Pohjalaisella ovat todelliset edellytykset nousta niin sanotun ”etelän median” haastajaksi.

Jaakko Numminen

ministeri

Helsinki

Kommentoi