Lukijoilta: Ilmajoen kunnan tarkastuslautakunta, sakea soppa

Alkuvuodesta sain kuntalaisilta yhteydenottoja päivähoitoasioihin liittyen.

Oudoksuttiin sitä, että joillekin järjestyy päivähoitopaikat Seinäjoelta, jotkut joutuvat ajelemaan jopa 50 kilometriä päivittäin lapsen kuljettamiseksi toiselle puolelle pitäjää päivähoitoon.

Kuntalaiset kokivat olevansa toisen luokan kansalaisia, kohtelu ei ollut tasa-arvoista.

Siinä he olivat täysin oikeassa.

Selvitin asiaa, kuten kunnanvaltuutetun kuuluu.

Ilmajoella asioiden selvittäminen on vaarallista. Siksi tallensin käymäni keskustelut eri osapuolten kanssa. Minun väitettiin toimineen tarkastuslautakunnan nimissä ja vuotaneen salassapidettävää tietoa julkisuuteen.

Väitteen esittäjä kuitenkin kirjoitti julkiseen asiakirjaan tilapäiselle valiokunnalle antamassaan vastauksessa, että tarkastuslautakunta ei ole tehnyt valmistelua tai päätöksiä päivähoidon ostopalvelusopimuksiin liittyvissä asioissa.

Mikä siis oli se keskeneräinen, julkisuuteen vuodettu asia, jota kuitenkaan ei lautakunnassa ollut käsitelty?

Melkoinen ristiriita.

Ilkka-Pohjalainen innostui pääkirjoituksessaan antamaan toimintaohjeita kunnanvaltuustolle.

Tosin pääkirjoituksen kuntalain siteeraus oli jostain muualta kuin kuntalaista, mutta täydestä sekin menee, jos tarkoitus pyhittää keinot.

Pyyhkeitä Ilkka-Pohjalaiselle voi antaa perustellusti myös siitä, että päivähoitoasiaa ja tarkastuslautakunnan roolia uutisoidessa jätettiin oleellinen seikka kertomatta. Nimittäin tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan rooli päivähoitopalveluja tarjonneen yrityksen hallituksen puheenjohtajana.

Tälläisen sidonnaisuuden kertomatta jättäminen voi olla ja on lukijoiden vähättelyä ja tarkoituksellista.

En avaa tarkastuslautakunnan erottamisasian käsittelyä Ilmajoen kunnanvaltuustossa kuin toteamalla, että Ilmajoen kunnan hallintosääntöä rikottiin niin usein, että kuntalaisilla on perusteltu syy olla huolissaan päätöksenteon luotettavuudesta kunnassa.

Asia on saatettu Vaasan hallinto-oikeuteen ratkaistavaksi.

Erikoista on myös se, että Ilmajoen kunnanhallitus ei ole helmikuun ja maaliskuun valtuuston tarkastuslautakuntaa koskevien päätösten lainmukaisuutta valvonut, vaikka se on kuntalaissa sille säädetty velvollisuus.

Hannu Akkanen

Kunnanvaltuutettu, kuntavaaliehdokas (ps.), Ilmajoki

Kommentoi