Lukijoilta: Ilmasto kauppasopimusten lähtökohdaksi

Toni Viljanmaa kirjoitti Pohjalaisessa 3.7. kauppasopimus Mercosurin avaamista lupaavista näkymistä pohjalaisyrityksille. Syitä sopimuksen nostattamalle laajalle kritiikille käsitellään kuitenkin kirjoituksessa hyvin lyhyesti, joten sopimuksen Vaasan Cleantech- sektorille luomista mahdollisuuksista huolimatta tuntuukin tarpeelliselta avata asiaa tässä.

Sopimuksesta on syytä keskustella, ennen sen lopullista hyväksymistä jäsenvaltioissa ja EU- parlamentissa.

Mercosur laskisi vientiyritysten tullimaksuja teknologia - ja metsäteollisuudessa, samoin autonvalmistuksessa sekä kemikaali- ja lääketeollisuudessa. Samalla sopimus kuitenkin avaa ovet lihan halpatuonnille maista, joiden lihantuotannossa on avoinna isoja antibioottien ja kasvuhormoneiden käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Sopimuksen nähdään uhkaavan EU:n vastaavan tuotannon laatuvaatimuksia, kun samoille markkinoille kilpailemaan tulee maita aivan eri tason laatuvaatimuksilla: Brasilia, Argentiina, Paraguay ja Uruguay.

Kuluttaja saakin olla jatkossa hereillä: Onko laitosruokalan tai lounasravintolan liha sen laatuista, kuin mitä siltä odotat, vai sitä halvinta mahdollista, pikku antibioottilisällä?

Sopimuskumppanit ovat sitoutuneet Pariisin sopimukseen ja kestävään metsänhoitoon. Tästä huolimatta Mercosur tulee johtamaan lisääntyviin sademetsien hakkuisiin, koska maat tarvitsevat enemmän viljelyalaa soijalle ja maissille kasvavan lihantuotantonsa tarpeisiin.

Samaan aikaan EU on neuvotellut kauppasopimusta myös Vietnamin kanssa, huolimatta maan heikentyneestä ihmisoikeustilanteesta.

Ilmasto, kaadetut sademetsät ja heikkenevät ihmisoikeudet eivät saa olla se hinta, jonka EU on valmis maksamaan ollakseen taloudellinen suurvalta.

Kauppasopimusten lähtökohdat olisi päivitettävä vastaamaan nykyistä ilmastotodellisuutta. Esimerkkeinä tähän liittyvistä visioista ovat vain pari mainitakseni Sierra Clubin ehdotus kauppasopimukseksi, A New Climate- Friendly Approach to Trade, joka priorisoi kauppasopimuksissa ilmasto- ja ympäristönäkökulmia. The Alternative Trade Mandate (ATM) vaatii puolestaan solmittujen, sitovien sopimusten noudattamista.

Kauppasopimuksissa on priorisoitava meidän kaikkien kannaltamme ratkaisevan tärkeitä asioita, ilmastoa.

Markkinat sopeutuvat yhteisesti asettamiimme tavoitteisiin, kunhan ne ovat johdonmukaisia. Kuluttajallakin on valtaa tässä kokonaisuudessa: jos syöt lihaa, valitse laatua määrän sijaan. Osta luomua, kotimaista ja lähituotettua, niin tuet kotiseutuasi ja sen taloutta ja säästät kaupan päälle myös sademetsiä.

Ennen kaikkea, vaadi poliitikoilta kestäviä ja ilmastotavoitteet täyttäviä kauppasopimuksia. Kauppasopimuksilla on ratkaiseva rooli siinä, mistä vaihtoehdoista voit valintasi tehdä.

Tuula Närvä

puheenjohtaja, Vaasanseudun Vihreät

Kommentoi