Lukijoilta: Ilmastonmuutos?

Olen surullisena seurannut, kuinka monet nuoret ympäri maailmaa ovat lähteneet ilmastonmuutos-vouhotukseen mukaan fanaattisen painokkaasti. Aivan kuin se olisi heidän evankeliuminsa, mitä he vievät eteenpäin.

Valitettavasti nuorten käytös johtuu pitkälti siitä, mitä heille on syötetty kouluissa jo useimpina vuosina YK:n ajamana. Juha Ahvio kertoo tarkasti kirjassaan Vaarallinen vihreä valhe, kuinka harhaanjohtavaa ilmastonmuutosideologia ja siihen sisältyvä ekososialistinen politiikka on.

YK:ssa sovituissa neuvotteluissa on päätetty Agenda 21:n mukaan (kaikkien luettavissa netissä) mm., että oppilaitosten kasvatus- ja koulutusohjelmiin tulee sisällyttää globaali ilmastonmuutosaate.

Ilmastonmuutosteoria ei suinkaan perustu rehellisesti todettuihin faktoihin, vaan se on poliittinen ja vilpillinen soperrus samaa ideologiaa ajavilta tiedemiehiltä.

Haluan ottaa esiin muutaman poimitun faktan NIPCC:n (Hallituksista riippumaton kansainvälinen ilmastopaneeli) Ilmastonmuutos uudelleen harkittuna II, Yhteenveto päättäjille -raportista 2013:

”Ilmaston lämpeneminen lakkasi viime vuosisadalla ja lämpötila on ollut vakaa (vuodesta 1997) jo 16 vuotta... Vaikka tulevaisuuden 2 asteen lämpeneminen aiheuttaisi maantieteellisesti vaihtelevia ekologisia muutoksia, niin ei ole näyttöä siitä, että nämä muutokset olisivat nettohaitallisia maapallon ympäristölle tai ihmisten hyvinvoinnille... Yleinen lämpeneminen vuoden 1860 jälkeen on toipumista pienestä jääkaudesta. Kyseiseen lämpenemiseen liittyvät luonnolliset useiden vuosikymmenten mittaiset syklit, joita ohjaavat valtamerten ja ilmakehän heilahtelut sekä auringonvaihtelut… Viimeisten 150 vuoden aikana lämpötilan vaihtelun ja ihmisperäisten CO2 -päästöjen välillä ei ole kunnon korrelaatiota (muuttujien välistä riippuvuutta)… Nykyisellä noin 400 ppm (miljoonasosa) pitoisuustasolla elämme edelleen CO2-niukassa maailmassa. Ilmakehässä vallitsi 15 kertaa suurempi CO2 -pitoisuus kambrikaudella ilman tunnettuja haittavaikutuksia.”

Voidaankin todeta, että mikä ilmastonmuutos? Maapallomme ei ole hajoamassa tai horjumassa. Elämme maapallon sään normaaleissa vaihteluissa, vaikka media ja koulut syöttävät jatkuvasti jotain muuta. Pekka Reinikainen kysyykin kirjassaan Onko jumala olemassa? osuvasti: ”Onko tiedemiesten enemmistön mielipide totuus?” Globaali ilmastonmuutos on kovaa politiikkaa, mikä pyrkii manipuloimaan ihmiset valheen kaikella voimalla pelkoon ja käsittämättömiin ilmastotekoihin.

Karoliina Vuorinen

Pietarsaari

Kommentoi