Kolumni: Ilmastonmuutos on eliitin vastuulla

Aloitin intohimoisen politiikan seuraamisen reilusti yli 40 vuotta sitten. Maailma eli kylmän sodan aikaa ja Suomessakin eduskuntavaaleja käytiin sosialististen ja ei-sosialististen puolueiden välillä.

Kysymys oli pitkälle yhteiskuntajärjestelmästä, vapaa markkinatalous vai sosialismi. Suomessakin demarit halusivat sosialisoida pankit ja lääketeollisuuden.

Tänä päivänä politiikan jakolinjat ovat aivan toiset. Jonkinlainen vasemman ja oikea välinen jännite on, mutta uudenlainen, identiteettiin perustuva jako tunkee esille. Sen selvimmät ilmenemismuodot ovat maahanmuutto ja ilmastonmuutos.

Noidenkin asioiden taustalla on muita ilmiöitä, kuten nationalismi ja kulutusyhteiskunnan vastaisuus, mutta käsittelen ilmastonmuutoskeskustelun yhteydessä vallitsevaa naivismia ja itsensä pettämistä.

Ilmastonmuutosta voidaan vastustaa kolmella tasolla, yksityisen ihmisen, yhteiskunnan ja maailman tasolla. Kansalaisiin kohdistetut vaatimukset heikentävät ihmisten hyvinvointia ja aiheuttavat vain vastakkainasettelua.

Moni lisäksi katsoo, että yhden ihmisen teoilla ei ole vaikutusta.

Övningskolanin kuuden viikon punaisen lihan syöntiboikotti, autoilun vähentämisvaateet ja vaikka lentämisen demonisointi ovat viherradikaalien vouhotusta. Ihmiset voivat toki noudattaa ohjeita, mutta ne eivät ole auttaneet mitään.

Viime vuonna maailman hiilidioksidipäästöt kasvoivat kaksi prosenttia, koska uusiutuvien lisäys ei kattanut energiatarpeen kasvua (HBL 6.12.2018).

Suomen suorat päästöt kasvoivat viime vuonna ja kotitalouksien hiilijälki on vuodesta 2000 kasvanut 12 prosenttia (Pohjalainen 11.8.2019).

Kolmas esimerkki ihmisten käyttäytymisestä tulee Saksasta, jossa vihreillä on poliittista valtaa. Autoteollisuus on talouden ydin ja Saksassakin mesotaan sähköautoista.

Alkuvuoden ensirekisteröinneistä sähköautoja oli 1,7 prosenttia. Kolmen suurimman automerkin myymistä autoista 39 prosenttia oli katumaastureita (KL 11.09.2019).

Ihmiset eivät siis vapaaehtoisesti tee mitään merkittävää ilmaston hyväksi. Asioille voivat ainoastaan poliitikot ja tuotekehittelijät, insinöörit ja innovaattorit.

Kansainvälisellä tasolla kansan valitsemat poliitikot ja muut vallanpitäjät voivat tehdä sopimuksia ja niistä voi olla apua.

Sopimusten noudattamisessa on kuitenkin ongelmana ainakin demokraattisissa maissa se, että kansalta elämäntapamuutoksia ja maksujen korotuksia vaativat poliitikot ovat pian entisiä vallassaolijoita.

Tästä lienee kaksi tietä eteenpäin; kansalaisten mielipiteiden muokkaus hyväksymään aidosti ilmastoteot tai sitten eliitin on vain painettava päälle ja oltava toimissaan yhtenäinen.

Itse uskon poliittisen eliitin ja teknologioiden kehittäjien aikaansaamaan kehitykseen.

Jari Jurkka

Kommentoi