Lukijoilta: Ilmastotoimet ovat investointien ja kasvun ajuri

Maailmantalouden yllä on monia tummia pilviä. Kansainvälistä kauppaa vähentää epävarmuus pelisäännöistä ja toimivasta vapaakaupasta. Taustalla on erityisesti Yhdysvaltojen hallinnon tavoite suojella kotimaista tuotantoa kasaamalla esteitä kaupan tielle.

Kyse on myös rakenteellisesta ongelmasta, jonka syynä on erityisesti globaali investointien vähäinen määrää suhteessa säästämiseen. Tämän seurauksena korkotaso on laskenut dramaattisesti.

Matala tai jopa negatiivinen korkotaso helpottaa velkaantuneiden valtioiden taloudenpitoa lyhyellä aikavälillä, myös Suomea. Toisaalta matala korkotaso altistaa tuhlailevaan kulutukseen, johon ei ole oikeasti varaa.

Investoinnit ovat välttämätön edellytys sille, että elintasoa voidaan parantaa kestävällä tavalla. Siinä missä talouden haaste niin meillä kuin maailmalla on tuottavuuden hidas kasvu, ekologisen kestävyyden haaste on ilmastonmuutos. Haasteiden keskeinen ratkaisu on sama: tarvitsemme paljon nykyistä enemmän investointeja erityisesti teknologioihin, jotka pienentävät päästöjä merkittävällä tavalla.

Yritysten taipumus korostaa lyhyen aikavälin voittoja pidemmän aikavälin kannattavuuden sijaan on ongelmallinen. Se voi näkyä liian pieninä investointeina esimerkiksi tutkimukseen ja tuotekehitykseen, työntekijöiden osaamiseen tai uuteen vähäpäästöiseen tuotantoteknologiaan.

Tapasin ilmastoasioihin perehtyneen ekonomistin Nicholas Sternin valmistautuessani Suomen ja Chilen luotsaaman valtiovarainministereiden ilmastokoalition kokoukseen, joka pidettiin Maailmanpankin ja Kansainvälisen valuuttarahaston vuosikokousten yhteydessä Washingtonissa lokakuussa. Stern alleviivasi viestiä, joka korostui muissakin Washingtonin ilmastokeskusteluissa: Yksityiset investoinnit ovat ilmastotoimien keskiössä ja ne ovat yritysten kasvun ajuri. Olimme Sternin kanssa samaa mieltä siitä, että globaalisti ilmastonmuutoksen vastaiset toimet tulevat investointien kautta olemaan maailmantalouden kasvutarinan suurin tekijä.

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopeutumisessa tarvittavien teknologioiden tuottaminen ja kehittäminen parantavat suomalaisten yritysten mahdollisuuksia menestyä vientimarkkinoilla. Edellisessä tehtävässäni elinkeinoministerinä vienninedistämismatkoilla kävi selväksi, ettei osaaminen suomalaisten yritysten kilpailuvalttina ole pelkkä myytti.

Oma lähtökohtani on säilyttää vientiteollisuus Suomessa. Eri puolella maata sijaitsevat tuotantolaitokset ovat keskeisiä alueellisia elinvoiman lähteitä ja merkittäviä työllistäjiä. Teollisuutemme jalostaa tuotteita kotimaisista luonnonvaroista maailman markkinoille. Suomalaisen teollisuuden muuntuminen uuteen aikaan on koko Suomen elinvoiman kannalta keskeistä. Teollisuuden sähköistyminen on yksi ajuri vähäpäästöiseen tuotantoon. Tähän voitaisiin kannustaa alentamalla teollisuuden sähkövero EU:n sallimaan minimiin.

Tuottavuuden hidas kasvu ja investointivaje ovat jatkuneet liian pitkään. Korkotaso on vaarallisen matala. Ilmasto vaatii nopeampia panostuksia. Rohkea eteneminen ongelmien ratkaisussa on suuri mahdollisuus suomalaisille yrityksille ja suomalaiselle yhteiskunnalle.

Yritysten on muutettava tapaansa toimia ja palkitsemisjärjestelmiään lyhyen aikavälin voitontavoittelusta pidemmän ajan taloudellisen menestykseen. Julkisen vallan on edistettävä toimintaympäristöä, jossa investoinnit tulevaisuuteen ovat entistä kannattavampia. Meillä on kaikki edellytykset tehdä kestävästä kasvusta menestystarina, jossa vaadittavat muutokset ovat ennen kaikkea investointeja yritysten kasvuun ja ihmisten hyvinvointiin.

Kirjoittaja on valtiovarain- ministeri (kesk.)

Kommentoi