Lukijoilta: Isojoki näyttää ilmastotyössä mallia muille Etelä-Pohjanmaalla

Suomen ympäristökeskuksen 10.2.2020 julkaiseman selvityksen mukaan Isojoella vähennettiin ilmastopäästöjä toiseksi eniten kaikista Etelä-Pohjanmaan kunnista kymmenen vuoden tarkastelujaksolla 2007–2017. Kymmenessä vuodessa onnistuimme vähentämään päästöjämme 25 prosenttia, kun maakunnassa keskimäärin ilmastopäästöt vähentyivät 15 prosenttia. Ainoastaan Soinissa päästiin vieläkin korkeampiin vähennyslukemiin.

Etelä-Pohjanmaa näyttäytyy valtakunnan mittapuulla tarkasteltuna eniten päästöjä tuottavana maakuntana, kun kasvihuonekaasupäästöt suhteutetaan asukasluvun mukaan. Merkittävin päästöjä aiheuttava tekijä maakunnassamme on maatalous.

Tämä on ymmärrettävää. Me olemme Suomen tärkeä ruoka-aitta, jossa tuotetaan merkittävä osa maamme puhtaasta ruoasta. Maakunnan tasolla meillä on silti paljon tehtävää päästöjen vähentämisessä. Tuskin haluamme olla päästöntuottajien tilastossa kärjessä tulevaisuudessa. Ilmastoviisaat tulevaisuuden sukupolvet valitsevat asuinpaikkansa yhä enemmän sieltä, missä asuminen on kestävää ja ympäristön tulevaisuus huomioitu. Arvioisin, että asuinpaikan hiilineutraaliuudesta tulee samanlainen itseisarvo kuin tietoliikenneyhteyksistä nykypäivänä. Asian on vain oltava kunnossa.

Isojoella jatkamme töitä ilmastovastuun puolesta. Ympäristökeskuksen mukaan meillä on vielä 31 miljoonaa kiloa kasvihuonekaasuja kompensoitavana ja vähennettävänä vuosittain. Kymmenessä vuodessa olemme jo vähentäneet päästöjä 10 miljoonaa kiloa.

Tulevaisuudessa kompensoimme päästöjämme esimerkiksi kuntaan rakennettavien tuulivoimaloiden avulla. Kuntaamme rakennetut 12 voimalaa tuottavat jo tänä päivänä yli kolme kertaa enemmän puhdasta uusiutuvaa sähköä, mitä koko kunta ja kuntalaiset yhteensä vuodessa kuluttavat. Olemme siis sähköntuotannon osalta omavarainen kunta ja meillä tuotetusta energiasta jää vielä muidenkin käyttöön kaapeleissa tirisevää tuulisähköä.

Vuoden 2021 loppuun mennessä kuntamme alueella tuotettu tuulivoimatuotanto tuplaantuu, kun Lakiakankaan tuulipuiston seuraava vaihe rakentuu valmiiksi. Kiertotalouteen pohjautuva kaukolämpölaitoksemme tuottaa ekologista ja edullista kaukolämpöä kunnan asukkaille. Olemme ilmastotoimissamme edelläkävijöitä maakunnassa ja valtakunnallisesti.

Ilmastotoimien edistäminen edellyttää kunnalta rohkeaa päätöksentekoa. Tämä pätee tietysti kaikkiin muihinkin päätöksiin.

Isojoen kunnassa on esimerkiksi käynnissä kaavoitushanke tuulivoiman tuotannon lisäämiseksi.

Tuulivoimahankkeet yleensä jakavat mielipiteitä puolesta ja vastaan. Tällaisissa tilanteissa mitataan päätöksenteon linja ja yhtenäisyys.

Isojoella päätöksentekokulttuuriin kuuluu, että asioista käydään rehti ja avoin keskustelu. Aina ei olla samaa mieltä, mutta kun päätös on tehty, mennään samaan suuntaan. Tätä yhteen hiileen puhaltamista tarvittaisiin maakunnassa ja valtakunnassakin enemmän. Vain yhdessä ja päätöksentekokykymme säilyttäen voimme selvitä tulevista kuntakenttää ravistelevista haasteista.

Isojoen on mahdollista luoda kuntaan merkittävä uusiutuvan energiatuotannon kansallinen keskus ja profiloitua yhä selkeämmin ilmastoasioiden edelläkävijäksi. Tämä olisi yksi kilpailuetu, kun jatkossa kilpailemme kuntien kesken ympäristötietoisista nuorista perheistä. Minkälainen kilpailuetu olisi esimerkiksi se, että kunta lupautuu kompensoimaan jokaisen kuntaan muuttavan perheen hiilijalanjäljen?

Toivotan kaikille kunnille rohkeutta ja pitkäjänteisyyttä ilmastotalkoisiin täältä Suomen rehellisimmästä kunnasta. Rehellisyydessäkin näytämme esimerkkiä, sillä meidät todellakin tituleerattiin toissa viikolla Tilastokeskuksen keräämän listauksen perusteella maamme rehellisimmäksi kunnaksi. Rehellisyys tarkoittaa tässä yhteydessä ennen kaikkea turvallisuutta, sillä meillä tehdään rikoksia suhteellisesti vähemmän kuin muualla. Positiiviset ilmastotoimet ovat myös yhtä lailla tulevaisuuden turvallisuustekoja.

Rohkeiden ja rehellisten ilmastotoimien puolesta.

Juha Herrala

kunnanjohtaja

Isojoen kunta

Kommentoi