Lukijoilta: Israelilaiset energiainnovaatiot tarjoavat myös Suomelle monipuolisia mahdollisuuksia

Vastikään pidetty Glasgow’n ilmastokokous jatkaa yhtä sukupolvemme tärkeimmistä kokousketjuista ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Jos ihmiskunta pystyy sopimaan nettonollapäästötavoitteesta vuoteen 2050 mennessä, voimme todennäköisesti välttää puolentoista celsiusasteen lämpenemisrajan ylittämisen.

Haaste on valtava, mutta kansainvälisen tutkimuksen ja yhteistyön avulla sen saavuttaminen on mahdollista.

Juuri tekemälläni Vaasan vierailulla sain tutustua alueen johtavien yritysten keinoihin ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja haluaisinkin vuorostani esitellä joitakin israelilaisia ratkaisuja.

Israeliin on muodostunut merkittävä ilmastoteknologian innovaatioekosysteemi, johon kuuluu yli 1 200 yritystä ja start-upia. Israelilaisyritysten kasvumahdollisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät: Global Cleantech 2017 -indeksin mukaan Israelissa on maailman eniten cleantech-sektoriin keskittyneitä sijoittajia. Lisäksi Israel panostaa eniten maailmassa tutkimus- ja tuotekehitystoimintaan suhteutettuna bruttokansantuotteeseen.

Rahoituksen saatavuudella ja innovaatiotoiminnan tuilla on merkitystä ilmastonmuutoksen kannalta. Jopa kymmenen prosenttia kaikista Israeliin viime vuonna perustetuista uusista hi tech -yrityksistä toimii ilmastoinnovaatioiden alalla.

Israelilaiset innovaatiot tarjoavat myös Suomelle monipuolisia mahdollisuuksia. Israelin vesiverkossa on maailman pienin vesihävikki ja maan jäteveden uudelleenkäyttöaste on jopa 90 prosenttia. Israelin Helsingin suurlähetystö työskenteleekin parhaillaan israelilaisen vesiosaamisen tunnettuuden parantamiseksi Suomessa.

Israel on maailman johtavia maita myös aurinkoenergiaan liittyvien innovaatioiden suhteen. Vahvan aurinkoenergiaan keskittyvän tutkimustoiminnan rinnalle maahan on syntynyt kansainvälisesti menestyneitä aurinkoenergiaan keskittyviä yrityksiä kuten SolarEdge, joka tuottaa myös Suomessa myytäviä laitteita aurinkopaneelien tehokkuuden ja toiminnan seuraamisen parantamiseksi.

Israelin elintarvikesektori panostaa uusien kasvipohjaisten ruokainnovaatioiden kehittämiseen. Good Food Instituten mukaan alan sijoitukset Israelissa kasvoivat vuosien 2018 ja 2020 välillä kahdeksankertaisiksi, yli sataan miljoonaan dollariin. Vahvan rahoituspohjan ja innovaatioiden ansiosta laboratoriossa kasvatettu liha ja kasvipohjaiset vaihtoehdot maidolle voivat tulevaisuudessa nousta perinteisten falafelin ja hummuksen rinnalle israelilaiseen ruokapöytään.

Kansainvälinen yhteistyö ja panostaminen tutkimukseen ja innovaatiotoimintaan ovat välttämättömiä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmastoinnovaatioiden alalla tehtävä yhteistyö on myös loistava tilaisuus vahvistaa taloutta ja luoda uusia työmahdollisuuksia samalla suojellen luontoa, ilmastoa ja planeettamme ekologista monimuotoisuutta.

Hagit Ben-Yaakov

Israelin suurlähettiläs

Kommentoi