Lukijoilta: Itsenäistyvä nuori tarvitsee tukea

Suomessa nuorten odotetaan itsenäistyvän varhain. Nuorten aikuisten yksin pärjäämisen paine on erityisen kova, ja samaan aikaan yksinäisyyden kokemukset syvenevät.

Myös sosiaaliset suhteet ovat itsenäistymisvaiheessa murroksessa. Korona-aika rajoituksineen on korostanut yksin pärjäämisen paineita ja yksinäisyyden kokemuksia.

Eriarvoisuus näkyy nuorten sosiaalisissa suhteissa. Ne eivät kannattele kaikkia, eikä kaikilla ole turvallista ihmistä elämässään.

Voimavarat sosiaalisten suhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen saattavat olla rajalliset. Nuorten mahdollisuus osallistua yhteisölliseen toimintaan eriytyy huolestuttavasti, katsottiinpa harrastamista tai vaikuttamista kunnassa.

Itsenäistyvien nuorten sosiaalisten suhteiden tukemisen tulee olla sektorirajat ylittävä strateginen tavoite. On tärkeää, että palveluissa tunnistetaan myös 18 vuotta täyttäneen läheissuhteiden merkitys.

Myös nuorten perheille tulee olla tarjolla riittävää tukea.

Kestävä itsenäistyminen edellyttää nuorten oikeutta etsiä elämänpolkuaan yhdessä toisten kanssa ja ilman kohtuutonta yksin pärjäämisen painetta. Turvalliset yhteisöt tukevat myös koulutukseen, työhön ja kuntaan kiinnittymistä.

Itsenäistyvien nuorten tukemista sosiaalisissa suhteissaan tuleekin ajatella ennaltaehkäisevänä toimintana. Tämä on sekä nuorten, perheiden että kuntien etu.

18–28-vuotiaat nuoret aikuiset eivät ole vähäpätöinen joukko: kyse on 715 489 kuntalaisesta ja palveluiden käyttäjästä. He ovat myös äänestäjiä ja vaikuttajia.

Ira Custódio

Lastensuojelun Keskusliitto

Jenni Kallio

All-Youth-tutkimushanke

Leena Suurpää

Suomen Punainen Risti, Nuorten turvatalot

Kommentoi