Lukijoilta: Järeät toimet käyttöön yritysten tulevaisuuden turvaamiseksi

Suomen hallitukselta kaivataan entistä vahvempia toimia kriisitilanteessa myös kotimaisten yritysten toimintaedellytysten, tärkeiden työllistäjiemme turvaamiseksi. Toistaiseksi hallituksen esittämillä toimilla ei ole yritysalan ammattilaisten mukaan riittävää suoraa vaikutusta.

Listasin kolme toimenpidettä, jotka tulisi toteuttaa Suomessa nyt kerrottujen toimenpiteiden lisäksi. Näillä esittämilläni toimenpiteillä on välitön, mahdollisesti toiminnan jatkuvuuden kannalta ratkaiseva vaikutus etenkin pienimpien yritysten kohdalla.

Näin turvaamme pienimpienkin yritysten selviämisen kriisitilanteen yli. Mallia tulee ottaa Tanskasta ja Ruotsista, jossa vastaavat toimet on jo otettu käyttöön.

1. Kaikki rahahanat yrityksistä valtion suuntaan kiinni määräajaksi helpottamaan kassatilannetta kriisin ajan ilman erillisiä hakemuksia.

Työntekijän sivukulut valtion maksettavaksi määräajaksi (työeläke- ja sairausvakuutusmaksut sekä muut vakuutusmaksut).

Yhteisön ennakkoverot jäihin määräajaksi.

Arvonlisäverojen maksu jäihin määräajaksi

2. 1.1.2020 alkaen alkuvuoden aikana maksetut verot palautettava yrityksiin ilman erillisiä hakemuksia helpottamaan kassatilannetta ja palkanmaksukykyä.

3. Yritysten lainansaantia helpotettava laskemalla luottokriteereitä määräajaksi yritysten käyttöpääoman turvaamiseksi.

Tommi Mäki (kok.)

yrittäjä, kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi