Lukijoilta: Järjestötyön tulevaisuus on turvattava

Järjestöillä on korvaamaton rooli suomalaisten hyvinvoinnin tukemisessa. Potilas- ja omaisjärjestöjen vahvuutena on vankka asiantuntemus edustamansa vamman tai sairauden erityisosaajina ja vertaistuen välittäjinä.

Järjestöt kehittävät ja toteuttavat kustannustehokkaasti hyvinvointiin, terveyteen ja osallistumiseen liittyviä toimintamalleja. Järjestöjen työ tukee kuntien tehtäviä.

Suomessa ollaan toteuttamassa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen uudistusta, jonka tuloksena perustetaan hyvinvointialueet.

Historiallisen suuri ja tärkeä uudistus vaikuttaa merkittävästi myös järjestöjen taloudelliseen tukeen ja yhteistyötahoihin.

Olemme huolissamme yhteistyörakenteiden turvaamisesta sekä maakuntien ja kuntien resursseista tukea järjestöjen toimintaedellytyksiä.

Yhteistyösopimuksien uudistaminen kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa kesken muutoksen on todella haastava tehtävä.

Kuntavaalien alla käytävässä keskustelussa tulee huomioida järjestöjen toimintamahdollisuuksien tukeminen myös kunnissa.

Järjestöt tarjoavat monipuolisia osallistumismahdollisuuksia kaikenikäisille ja lievittävät yksinäisyyttä niin kaupungeissa kuin kylilläkin.

Lisäksi järjestöt edistävät turvallisuutta tukemalla kuntien valmiutta toimia kriisi- ja onnettomuustilanteissa – apua löytyy esimerkiksi tulipalossa kotinsa menettäneille, kadonneiden etsintään ja muiden poikkeustilanteiden turvaamiseen. Osallisuus luo turvallisuutta.

Veikkaus, Raha-automaattiyhdistys (RAY) ja Fintoto yhdistettiin vuoden 2017 alussa. Veikkauksen tuotoista järjestöille suunnattavista ja elintärkeistä rahoituksista vastaa nyt Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Veikkauksen tuotto romahti viime vuonna ja valtio paikkasi syntynyttä aukkoa ottamalla velkaa. Toimenpiteellä vältettiin hetkellisesti STEAn rahoituksen loppuminen ja sen myötä järjestötoiminnan alasajo monissa yhdistyksissä.

Veikkauksen osalta käydään keskustelua monopoliasemasta ja vastuullisuudesta peliongelmien ehkäisyssä. Tilanteen epävarmuus vaikeuttaa järjestöjen strategista suunnittelua.

STEAn rahoituksen vähentyminen heikentäisi merkittävästi järjestöjen toimintakykyä eivätkä ihmiset enää saisi akuutteihin kriiseihin apua järjestöjen palveluista. Tuen vähenemisellä on ennalta-arvaamattomia kerrannaisvaikutuksia.

Parhaillaan on lausuntokierroksella Erkki Liikasen työryhmän raportti ”Suomalainen rahapelijärjestelmä muutoksessa - Tulevaisuuden vaihtoehtoja”. Olemme huolissamme järjestölähtöisen toiminnan epävarmasta tulevaisuudesta vähenevien veikkausvarojen vuoksi.

Mikäli Veikkauksen tuotot pysyvät aiempaa matalammalla tasolla, tarvitaan jatkossakin valtion apua.

Tässä keskustelussa tulee kuulla myös järjestöjen ääntä.

Nyt on aika nostaa esiin järjestötoiminnan merkitystä. Tällä hetkellä järjestöjä tarvitaan entistäkin enemmän.

Järjestöjen tulevaisuusterveisin:

Riitta Vatanen

toiminnanjohtaja, Järjestötalo Seinäjoki

Tuula Jäntti

toiminnanjohtaja, Pohjanmaan Yhdistykset ry

Eeva-Maria Latva-Rasku

toiminnanjohtaja, MLL Pohjanmaan piiri

Tero Hintsa

toiminnanjohtaja, Suomen Punainen Risti, Länsi-Suomen piiri

Miisa Lamminen

omaistoiminnan koordinaattori, Lakeuden Omaishoitajat ry

Riikka-Liisa Rantala

kriisikeskusjohtaja, Kriisikeskus Mobile Seinäjoki

Sanna Lahtinen

toiminnanjohtaja, KRIS-Etelä-Pohjanmaa ry

Sonja Orrenmaa

toiminnanjohtaja, Olkkari Kokemus ja vertaistoimijat ry

Minna Huhtamäki-Kuoppala

toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry

Heidi Karjanlahti

toiminnanjohtaja, Etelä-Pohjanmaan Sydänpiiri ry

Marjo Takkunen

toiminnanjohtaja, FinFami Etelä-Pohjanmaa ry

Jesse Keskinen

toiminnanjohtaja, Nurmon Sininauha ry

Kommentoi