Lukijoilta: Jätehuolto on ihmisiä varten – ei toisin päin

Suomen Yrittäjät kannatti jätelain valmistelussa, että kunnat saisivat jatkossakin päättää, miten asukkaiden jätehuolto omassa kunnassa halutaan järjestää. Suomen Kiertovoima ry KIVO puolestaan ajoi jätelain valmistelussa sitä, että asukkaiden valintaan perustuvasta mallista luovuttaisiin kokonaan. Julkisomisteisia jäteyhtiöitä edustava Riku Eksymä kysyy 25.11. julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, kenen etuja jätelain valmistelussa ajetaan.

Eksymän kysymys on ajankohtainen, sillä suuri joukko eri tahoja on ilmaissut huolensa siitä, ettei heiltä ole kysytty mielipidettä. Valmistelun ja kuulemisen ulkopuolelle jätettiin muun muassa toimialan työntekijöitä edustava AKT, joka on yhdessä työnantajajärjestö SKAL:n kanssa arvioinut asukkaan valintaan perustuvan mallin poistamisen kaatavan alueen yrityksiä ja työpaikkoja.

Huoli ei ole ylimitoitettu, sillä kunnan kuljetusmalliin siirryttäessä on menetetty lukuisia yrityksiä ja työpaikkoja. On jopa väläytelty yt-neuvotteluiden sumaa.

Niin ikään kuntalaisilta ympäri Suomen tulleista yhteydenotoista on pääteltävissä, että huoli oman alueen jätehuollosta on suuri. Useilla aluilla, joissa on siirrytty kunnan kuljetusmalliin, asukkaiden jätekustannukset ovat nousseet ja kierrättämismahdollisuudet huonontuneet. Omakotiasukkaita tai asunto-osakkaita edustavilta tahoiltakaan ei ole taidettu kysyä mielipidettä aiotuista uudistuksesta.

Vaikutuksia ei ole arvioitu kattavasti niiden lukuisten kuntien osalta, jotka ovat valinneet käyttää omalla alueellaan asukkaiden valintaan perustuvaa kuljetusmallia. Näitä on yli puolessa Suomen kunnista. Siis mallia, jota nyt esitetään lopetettavaksi. Kaikki kunnat eivät edes ole liittyneet KIVO:n edustamaan julkiseen jäteyhtiöön, vaan hoitavat jätehuollon itse. Nyt ei ole lainkaan selvitetty myöskään sitä, miten esitetty muutos vaikuttaisi näihin kuntiin.

Jos valmistelussa tai sen takana tapahtuvassa poliittisessa päätöksenteossa sivuutetaan kunnallinen itsehallinto, asukkaiden mielipiteet sekä pienyritysten ja työpaikkojen säilyminen, niin on syytä todella kysyä – kenen etuja jätelain valmistelussa todellisuudessa ajetaan?

Tiina Toivonen

lainsäädäntöasioiden päällikkö

Suomen Yrittäjät

Kommentoi