Lukijoilta: Jätehuoltoa tulee kehittää kokonaisuutena

Kiitos SKAL ry:n edustajille halukkuudesta käydä keskustelua jätehuollon järjestämisestä (Ilkka 6.12.) vastaamalla aiemmin julkaistuun kirjoitukseeni (Ilkka 25.11.).

Voin todeta alkuun, että kirjoituksessani olen nojautunut ympäristöministeriön jätelakityöryhmän mietintöön (16.9.) sekä sen taustalla oleviin arvovaltaisiin ja asiantunteviin selvityksiin (Euroopan komissio 2018 ja Suomen ympäristökeskus 2019) Suomen jätehuollon tilasta ja siitä, mitä tulisi tehdä kierrätystavoitteisiin pääsemiseksi.

Jätelakityöryhmän mietintö on erittäin laaja, enkä näin ollen ole pystynyt ottamaan kirjoituksessani kaikkia yksityiskohtia esiin.

SKAL ry:n edustajat ovat ihan oikeassa kirjoittaessaan, että lietteiden osalta mietinnössä päädyttiin esittämään kompromissina lähtökohtaisesti kiinteistönhaltijan kuljetusjärjestelmää. Suurin huolenaiheeni on kuitenkin kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi kerättävät kuivajätteet (seka-, bio- ja pakkausjätteet). Niitä on mietinnössä viisaasti esitetty siirrettäväksi kaikkialla maassa kunnan järjestämään kuljetusjärjestelmään.

Jätehuollon ja jätelain kehittämisen ei pitäisi perustua mielikuviin tai mielipiteisiin, vaan asiantuntijoiden tekemiin selvityksiin ja tutkittuun tietoon. Kyse ei ole mistä tahansa palvelusta, jossa yksilöllä on valinnanvapautta, vaan julkisella vastuulla olevasta merkittävästä ympäristönsuojelullisesta kokonaisuudesta. Hallituksen toivoisi linjaavan jätelain uudistusta tutkittuun tietoon nojautuen.

Tulevissa jätehuollon ratkaisuissa Suomessa joudutaan joka tapauksessa tekemään suuria muutoksia. Etenkin biojätteiden ja pakkausjätteiden erilliskeräystä on lisättävä suoraan kotitalouskiinteistöiltä.

Kuljetusjärjestelmällä on suuri merkitys tämän onnistuneessa toteutuksessa. Erilliskeräyksen lisääminen tulee tarkoittamaan lisää kuljetussuoritteita, lisää liiketoimintaa, lisää työtä, joten jätekuljetussektorilla on edessään työteliäs tulevaisuus.

Kuljetukset on saatava järjestettyä siten, että saamme kerättyä laadukasta jätemateriaalia mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja kustannustehokkaasti. Erilliskeräyksen lisääminen kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi tulee olemaan erittäin haasteellista ja kallista, ellemme saa järkevöitettyä jätteiden kuljetusten järjestämistä. Tähän antaa parhaan välineen kunnan kilpailuttama kuivajätteiden kuljetus, kuten ympäristölakityöryhmän mietinnössä esitetään.

Julkinen hankinta on kuitenkin haasteellinen menettely niin hankkijalle kuin siihen tarjouksia jättävälle osapuolelle. Siksi julkisten hankintojen onnistunut toteuttaminen on kaikkien toimijoiden intressissä. Olen monissa yhteyksissä, myös SKAL ry:n toimitusjohtajaa tavatessani, tuonut esille, että kuntien jätelaitosten tahtotila on kehittää kuljetusten hankintoja tavalla, joka ottaa paremmin pienen ja keskisuuren jätekuljetusyrityksen huomioon. Tällä vastattaisiin myös SKAL ry:n kirjoituksessa esille tulleisiin huoliin.

Jätekuljetusten hankintojen kehittäminen on käynnissä yhdistyksessämme ja tulemme esittämään keskustelukutsun SKAL ry:n ja Suomen Yrittäjät ry:n edustajille lähiviikkojen aikana. Kunnan järjestämä jätteiden kuljetus on asukkaan, pk-kuljetusyrittäjän ja koko yhteiskunnan etu.

Riku Eksymä

toimitusjohtaja

Suomen Kiertovoima ry

Kommentoi