Lukijoilta: Jätelakiesitys ei ole tuulesta temmattu

Vastaan Ilkka-Pohjalaisessa 17.6. olleeseen juttuun ”Jätekuljetusyrittäjät vihaisina”, koska se antoi rajoittuneen kuvan meneillään olevasta jätelakiuudistuksesta.

Jätelain uudistuksen taustalla ovat kiristyvät jätteiden kierrätystavoitteet, jotka asettavat meidät, kuten muutkin EU-maat, valtavan ponnistuksen eteen.

On selvää, että bio- ja eri pakkausjätteiden erilliskeräystä suoraan kiinteistöiltä tullaan lisäämään. Tämä tarkoittaa lisääntyviä jätteiden kuljetusta ja -käsittelyä. Se tarkoittaa lisää liiketoimintaa ja työtä nykyisille, mutta myös uusille yksityisille yrityksille.

Onnistuminen kierrätystavoitteiden saavuttamisessa edellyttää kuitenkin jätehuollon kokonaisuuden entistä parempaa hallintaa. Sillä on suora vaikutus ympäristönsuojelun tasoon, mutta samalla voidaan varmistaa kohtuuhintaiset ja kattavat jätehuoltopalvelut kotitalouksille.

Jätekuljetuksia ei pidä, eikä voi irrottaa tästä kokonaisuudesta. On myös muistettava, että jätekuljetukset palvelevat jätehuoltoa, ei toisinpäin. Jätehuollon operatiivinen kokonaisuus, ml. jätekuljetukset, on jatkossa saatava optimoitua ja synkronoitua entistä tehokkaammin ja mahdollisimman edulliseksi asukkaille. Hinnoittelulla ja neuvonnalla on kannustettava asukkaita jätteiden lajitteluun.

Lakeuden Etappi Oy tekee töitä omistajakuntiensa asukkaita varten. Yhtiön rakentama jätehuollon kokonaisuus eli lajitteluun ohjaaminen, jätteiden keräys ja kuljetus sekä käsittely täyttävät myös tulevan jätelain vaatimukset.

Jätehuolto ei kuulu yksilön valinnanvapauden piiriin, sillä jokaisen asuinkiinteistön velvollisuutena on kuulua kunnan järjestämän jätehuollon piiriin.

Toisin kuin jutussa lisäksi väitetään, kunnan järjestämänä jätteenkuljetus saadaan lähtökohtaisesti edullisemmaksi kotitalouksille. Tällaisia johtopäätöksiä voi lukea esimerkiksi Kiinteistöliiton ja Omakotiliiton tekemistä asuinkustannusselvityksistä.

Yksityinen jätekuljetussektori kipuilee muutosten ja kehityksen tuulien puhaltaessa. Me kuntien jätelaitosten edustajat olemme tarjonneet SKAL ry:lle ja Suomen Yrittäjille yhteistyötä, jotta kunnan järjestämissä jätekuljetuksissa voitaisiin ottaa paremmin huomioon paikalliset ja alueelliset toimijat.

Yhteistyötarjous, jota ei ole ainakaan vielä otettu vastaan, tarkoittaisi mm. kuljetushankintojen kriteerien laatimista tavalla, joka helpottaisi pk-yritysten osallistumista julkisiin jätekuljetushankintoihin ja niissä menestymistä. Yhteistyöllä voitaisiin tarttua juuri niihin pelkoihin ja mielikuviin, joista haastateltavat puhuvat.

Suomen hallitus nojaa politiikan teossaan tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin, mikä näkyi vahvasti huhtikuussa annetussa jätelakiesitysluonnoksessa.

Syysistuntokaudella tulemme näkemään, tekevätkö kansanedustajat päätöksen jätelaista suomalaisten sujuvia jätehuoltopalveluja, yrittämisen laajempia mahdollisuuksia ja puhdasta ympäristöä tukien sekä tutkittuun tietoon nojaten vai lakiesityksen lausuntokierroksen huutoäänestyksen ohjailemana.

Riku Eksymä

toimitusjohtaja

Suomen Kiertovoima ry - KIVO

Kommentoi