Lukijoilta: Jatkoa Antti Kurvisen kolumniin MAL-menettelystä

Kansanedustaja Antti Kurvisen pohdinta, Ilkka-Pohjalainen -lehdessä 8.2 Vaasan ja Seinäjoen varustamisesta uudella MAL-neuvottelupöydällä, on varsin kannatettava ajatus.

MAL-menettelyn laajentaminen koskemaan näitä kaupunkeja tukee näiden kaupunkiseutujen kilpailukykyä. Myönteisiä vaikutuksia ja hyötyjä voi nähdä myös ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta.

Vaasan ja Seinäjoen kaupunkiseutujen kehittyminen on tärkeää, paitsi maakuntien, niin myös koko maan mittakaavassa. Maankäytön, asumisen, liikenteen ja myös palvelujen kehittymistä on järkevää tukea koko kaupunkiseutu huomioiden ja myös valtion tukemana.

Vaasan ja Seinäjoen kasvukeskukset eivät ole toisistaan millään tavalla etäisiä ja keskinäinen yhteistyö on hyödyllistä. Voi siis jatkaa kansanedustaja Kurvisen pohdintaa kysymyksellä, pitäisikö MAL-neuvottelupöydän olla yhteinen Vaasan ja Seinäjoen kaupunkiseutujen kanssa?

Muutkin seutukunnat ja seutukaupungit (yhteensä 8) ovat Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (yhteensä 8) elinvoimaisia ja niiden menestyminen vaikuttaa alueella laajemminkin.

Seutukaupungit ovat seutunsa ja talousalueensa keskuksia (seutukeskus), mutta eivät ole maakuntien keskuksia. Näissä seutukunnissa on riittävästi väestöpohjaa elinkeinojen kehittämiseen ja tarvittavien palvelujen järjestämiseen.

Työnteko on enenevästi muuttumassa monipaikkaiseksi digitalisaation ja muun teknisen kehityksen myötä, työnteko voi tapahtua etäällä työpaikasta.

Kun isojen kasvukeskuksien työvoimapula riippuu osittain asuntopulasta tai asuntojen hintakehityksestä, voivat seutukaupungit lähiympäristöineen työvoimaresursseillaan helpottaa isompien kasvukeskusten työvoimapulaa.

Kannattaakin vielä pohtia, millä MAL-menettelyä muistuttavalla tavalla voidaan myös seutukaupunkien maankäytön, liikenteen, asumisen ja palvelujen kehittymistä tukea koko seutukunnan mahdollisuuksia hyödyntäen.

Matti Rantala

alueidenkäytön ryhmäpäällikkö

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kommentoi