Lukijoilta: Jatkuva haku myös korkeakouluihin

Korkeakoulut peruivat perinteiset valintakokeet koronatilanteen takia. Opiskelijat valitaan pääosin ylioppilastodistusten perusteella, muut valintakanavat ovat vähäisiä.

Tilanne on monen nuoren hakijan kannalta hankala. On opiskeltu pääsykokeita varten syksystä lähtien ja nyt opiskelupaikan saaminen saattaa siirtyä vuodella.

Valintajärjestelmä korkeakouluihin on edelleen kehno ja osittain epäoikeudenmukainen, vaikka sitä on yritetty uudistaa viime vuosina.

Tilanne olisi nyt aivan toinen, jos avoimen korkeakoulun väylää olisi korostettu opiskelijavalinnassa todistusvalinnan rinnalla. Näin piti alun perin käydäkin, mutta tulokset ovat vaatimattomia. Avoimen korkeakoulun opintoihin perustuvat opiskelijavalinnat ovat edelleen marginaalissa.

Koronakevät on osoittanut, että ns. avoimen väylä korkeakouluun pitäisi olla paljon nykyistä laajempi. Ainakin joka neljäs tai viides opiskelija voitaisiin valita aiempien opintosuoritusten perusteella.

Lukion jälkeen opiskelijalle olisi mielekkäämpää suuntautua avoimen korkeakoulun opintoihin kuin ylioppilastodistuksen parantamiseen tai pääsykokeisiin valmistautumiseen. Näin opiskelija pääsisi heti joustavasti eteenpäin kohti korkeakoulututkintoa.

Nykytilanteessa opinnoissa peruutellaan ja hidastellaan valintajärjestelmän takia aivan turhaan.

Ammatillisessa koulutuksessa on yhteisvalinnan rinnalla jatkuva haku. Näin voisi olla myös korkeakouluissa.

Kun opiskelija saisi riittävät avoimen korkeakoulun opinnot suoritettua hyvillä arvosanoilla, hän voisi hakeutua heti korkeakoulun opiskelijaksi eikä ainoastaan hakuaikojen puitteissa.

Jatkuva haku korkeakouluun nopeuttaisi merkittävästi opiskelijoiden valmistumista sekä vähentäisi nuorten liiallista tuskastumista ja stressiä opiskelupaikan saamisesta. Myös tällaisissa poikkeusoloissa avoimen korkeakoulun opintoihin nojaava jatkuva haku olisi helpotus todistusvalinnan ulkopuolelle jääville.

Avoimen korkeakoulun kehittämistä vierastetaan ehkä opintojen maksullisuuden takia. Se on turhaa, maksaahan ylioppilastutkintokin.

Yhden opintopisteen opintomaksu avoimessa korkeakoulussa on 10–15 euroa. Näin esimerkiksi 50 opintopisteen suorittaminen vuodessa maksaisi 500 euroa. Maksu on kohtuullinen nykykuluihin verrattuna, mitkä syntyvät opiskelupaikan odottelusta. Eivätkä valtion rahat menisi hukkaan, vaikka ilman korkeakoulun opiskelupaikkaa jääneille nuorille tarjottaisiin avoimen korkeakoulun opinnot maksutta.

Kyösti Nyyssölä

rehtori

Etelä-Pohjanmaan Opisto

Kommentoi