Lukijoilta: Jatkuva talouskasvu ja ilmastonmuutos

Elokapinan järjestämät mielenosoitukset ja kadunvaltaukset ilmaisevat syvästä huolesta ilmastonmuutosta kohtaan, jota osa nuorista kokee. Ilmastonmuutos on todellinen ja siihen kyseiset nuoret kokevat ilmastoahdistusta ja huolta siitä, miltä maailma näyttää 50 vuoden kuluttua. Heidän ratkaisuehdotuksensa ongelman korjaamiseksi kuitenkin ontuvat.

Korjausehdotukseksi on esitetty talousjärjestelmän täydellistä muuttamista, mutta kysymys kuuluukin se, että mitä nykyisen järjestelmän tilalle? Sosialismia? Tähän väliin on huomautettava siitä, että ympäristötuhot ja päästöt ovat olleet todella korkeita kaikissa sosialistissa maissa aina Neuvostoliitosta Kiinaan.

Elokapinan kritiikki jatkuvan talouskasvun teoriaa kohtaan ontuu myös. Heidän kritiikkinsä mukaan jatkuva kehittyminen ja kasvu ei ole mahdollista, koska maapallolla on rajalliset resurssit.

Modernien talouskasvun teorioiden mukaan talouskasvu kuitenkin muodostuu pääasiallisesti teknologian kehittymisestä ja sen kehityksessä tärkein muuttuja on henkinen pääoma. Teknologian ja osaamisen kehittymisellä vanha tuotantomäärä saadaan aikaiseksi pienemmällä tuotantopanosmäärällä tai vaihtoehtoisesti ilmaistuna vanhalla tuotantopanosmäärällä saadaan aikaiseksi enemmän tuotantoa kuin aikaisemmin.

Nuoriso voi taistella parhaiten ilmastonmuutosta vastaan opiskelemalla luonnontieteitä tai insinööritieteitä. Samaan ryhmään kuuluu myös ympäristötaloustiede, johon voi erikoistua opiskelemalla taloustiedettä.

Jaakko Koskela

kauppatieteiden maisteri taloustiede

Pohjanmaan Kokoomusnuorten varapuheenjohtaja

Vaasa

Kommentoi