Lukijoilta: Jätteenkuljetuksen kaksoisjärjestelmästä luopuminen ei edistä kierrätystavoitteita

Suomen Kiertovoima ry:n toimitusjohtaja Riku Eksymä puolustaa kirjoituksessaan ”Jätelakiesitys ei ole tuulesta temmattu” (Ilkka-Pohjalainen 1.7.) meneillään olevaa jätelakiuudistusta, jossa on esitetty luopumista kiinteistön haltijan järjestämästä jätekuljetuksesta ja sen korvaamisesta kunnan järjestämällä jätteenkuljetuksella. Eksymä perustelee uudistusta muun muassa kierrätystavoitteiden edistämisellä.

Jätelakiesitykseen sisältyvät kierrätystavoitteet ovat itsessään kannatettavia. Esimerkiksi kahdeksan eteläpohjalaisen kunnan alueella jätehuollosta vastaava Lakeuden Etappi Oy, jota Eksymä kirjoituksessaan kehuu ja jonka alueella on käytössä kunnallinen jätteenkuljetusjärjestelmä, ei kuitenkaan ole omassa jätteenkäsittelytoiminnassaan aivan sillä tasolla kuin Eksymän kirjoituksesta voisi ymmärtää. Koska Etappi ei tosiasiassa kykene käsittelemään ja hyödyntämään omalla alueellaan kuin biojätteen ja kaikki muu kotitalouksilta tuleva jäte menee Mustasaareen Westenergylle poltettavaksi, pitäisi Etapin kohdalla ehkä ennemmin puhua jätteen siirtokuljetusalueesta kuin kunnallisesta jätteenkäsittelylaitoksesta. Tämä kyvyttömyys eri jätejakeiden jatkokäsittelyyn ja hyödyntämiseen jo itsessään on kierrätystavoitteiden kannalta merkittävä ongelma.

Eksymä kirjoittaa myös eri jätejakeiden erilliskeräysten lisäämisestä, mutta todellisuudessa tilanne on se, että Etappi on tässä esimerkiksi kymmenen pohjalaiskunnan alueella toimivaa Ekoroskia huomattavasti jäljessä. Etapin alueella, jossa on käytössä kunnallinen jätteenkuljetusjärjestelmä, kerätään toistaiseksi bio- ja sekajäte erikseen vain yli viiden asunnon kiinteistöiltä ja vapaaehtoisilta omakotitalokiinteistöiltä. Ekoroskin alueella, jossa on käytössä kiinteistön haltijan valintaan perustuva kuljetusjärjestelmä, on jo vuosia kerätty bio- ja energiajäte erikseen kaikilta kiinteistöiltä. Eksymän mukaan Etappi on jo täysin valmis tulossa olevaan jätelain uudistukseen, mutta näitä asioita tarkastelemalla herää kysymys, olisiko toiminnassa sittenkin vielä jonkin verran kehitettävää.

Jos siis kierrätysastetta halutaan nostaa ja poltettavan jätteen määrää puolestaan vähentää, kuljetusjärjestelmään puuttumisen sijaan olisi olennaisempaa kannustaa ja velvoittaa Etapin kaltaisia kunnallisia jätteenkäsittelylaitoksia kehittämään toimintaansa siten, että kierrätysaste saataisiin nykyistä korkeammaksi. Toivottavaa tietysti olisi, että Etappikin havahtuisi kehittämään toimintaansa lakimuutoksista riippumatta eikä vain pakon sanelemana.

Pidetään siis jätelain uudistuksessa järki mukana ja edistetään kierrätystavoitteita ja kotitalouksien jätehuoltopalveluiden sujuvuutta toimilla, joilla on todellista vaikutusta, eikä heikennetä jo ennestään vaikeassa taloustilanteessa pk-yrittäjien asemaa näiden tavoitteiden kannalta turhilla ja jopa haitallisilla kuljetusjärjestelmän muutoksilla.

Petri Hietamäki

Kuljetusyrittäjä

Härmänmaan Ympäristöpalvelu Oy

Kommentoi