Lukijoilta: Jokainen päivä on lapsen oikeuksien päivä

Marraskuu on tärkeä kuukausi kaikkein pienemmille – lapsen oikeuksien sopimus täyttää kolmekymmentä vuotta. Lapsen oikeuksien sopimus hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa 20. marraskuuta 1989.

Lapsen oikeuksien sopimus on tehty turvaamaan lapsen erityisiä tarpeita ja etua. Sopimuksella on neljä peruspilaria:

• Kaikki lapset ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä.

• Lapsella on oikeus hyvään elämään.

• Lapsella on oikeus saada näkemyksensä huomioon otetuksi.

• Lapsen etu tulee ottaa huomioon, kun päätetään lapsen asioista.

Lapsen oikeuksien sopimuksen takana on vuosien työ. Monista edistysaskeleista huolimatta, paljon työtä on vielä jäljellä.

Suomen katsotaan olevan kolmanneksi paras maa maailmassa lapsille tuoreen Global Childhood-raportin mukaan (Pelastakaa Lapset, 2019).

Moni lapsi Suomessa elää hyvää elämää. Samalla on muistettava, että myös tämän päivän Suomessa on lapsia, joita kohdellaan huonosti.

Elämme tilanteessa, jossa köyhien lasten määrä kasvaa. Yli 120 000 lasta Suomessa varttuu köyhässä perheessä. Lapsilla, jotka kasvavat vähävaraisissa perheissä, on vähemmän uskoa tulevaisuuteen. Nämä lapset saavat vähemmän tukea kotoa toteuttaakseen unelmiansa. Tarvitaan nopeita toimenpiteitä kääntämään suuntaus.

Kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia – meidän on turvattava myös nuorten oikeudet. Nuoruusbarometri 2018 osoittaa, että vaikka nuoret suhtautuvat myönteisesti omaan ja Suomen tulevaisuuteen on ympäristö monelle nuorelle suuri huolenaihe.

Lapsen oikeuksien sopimus on hyvin kattava, mutta tänään voimme todeta, että siitä puuttuu kirjaus ympäristöoikeuksista. Sopimus kirjoitettiin aikana, jolloin ympäristökysymyksillä ei ollut niin suurta painoarvoa, nyt on korkea aika muokata sopimusta tältä osin.

Tänä vuonna vietetään YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen merkkivuotta. Tehkäämme jatkossakin töitä sen eteen, että jokainen päivä olisi lapsen oikeuksien päivä.

Pia Sundell

toiminnanjohtaja

Barnavårdsföreningen

Kommentoi