Lukijoilta: Jokaiselle lapselle mieluisa harrastus

Harrastusten tiedetään ehkäisevän syrjäytymistä, mutta harrastamisen mahdollisuudet eivät ole kaikille lapsille ja nuorille samat.

Mieluisassa harrastuksessa koetaan onnistumisia, yhteenkuuluvuutta ja merkityksellisyyttä. Nämä myönteiset kokemukset vahvistavat lasten ja nuorten hyvinvointia.

Turvallinen harrastus on hyvä ympäristö harjoitella itsesäätely-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja totutella myös elämään kuuluviin vähemmän myönteisiin kokemuksiin, esimerkiksi tappioihin.

Sanna Marinin hallituksen ohjelmassa on yhtenä tavoitteena lisätä lasten ja nuorten hyvinvointia mahdollistamalla jokaiselle lapselle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on ns. harrastamisen Suomen malli.

Harrastamisen Suomen mallin toteutukseen on saatu Seinäjoella ja useissa muissa kunnissa valtionavustusta.

Viime keväänä Seinäjoella käynnistettiin pilotti, jossa etsivällä työllä kohdattiin koululaisia ja he pääsivät kertomaan toiveitaan harrastustoiminnan kehittämiseksi Seinäjoella.

Koululaisten toiveiden perusteella ja hankerahoituksen turvin eri puolilla Seinäjokea on nyt alkanut kaupungin kokoon nähden runsaasti erilaisia harrastuksia.

Seinäjoella harrastamisen mallin pilotissa on mukana 17 alakoulua ja kaksi yläkoulua. Hanke on hieno esimerkki myös eri toimijoiden välisestä yhteistyöstä, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret. Mukana toiminnassa ovat Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut, lastenkulttuurikeskus Louhimo ja eri seuroja.

Harrastamisen Suomen malli on hieno juttu! Tavoitteena on tasa-arvoistaa lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia, tarjota maksutonta, mielekästä ja mukavaa toimintaa koulupäivän yhteydessä.

Nyt toimintaa pilotoidaan hankerahoituksen turvin. Seinäjoella on syytä jo nyt alkaa suunnitella hankkeen jälkeistä elämää ja sitä miten ja millä resursseilla harrastamisen mallista tulee pysyvää lasten ja nuorten hyvinvointia tukevaa toimintaa.

Irene Turenius (kesk.)

keskustan valtuustoryhmän puheenjohtaja

Seinäjoki

Kommentoi