Lukijoilta: Joustavaa yhteistyötä tarvitaan silloin, kun asiakas ei selviä ongelmistaan omin voimin

Pohjalainen kirjoitti 22.5. Kelan ja kunnan yhteistyöstä vaikeimmassa asemassa olevien asiakkaiden palvelemisessa. Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki vastusti Kelan pääjohtajan ja etuusjohtajan ehdottamaa lainmuutosta, jonka mukaan sosiaalityöntekijä tai Kela voisi hakea asiakkaan puolesta ensisijaiset etuudet, jos asiakas ei itse pysty niitä hakemaan.

Nykyisen lainsäädännön mukaan etuushakemukset laittaa vireille asiakas itse tai hänen valtuuttamansa henkilö. Suurin osa Kelan asiakkaista kykenee asioimaan joko itsenäisesti verkossa tai asiakaspalvelun tukemana, mutta suurimmat haasteet liittyvät vaikeimmassa tilanteessa olevien asiakkaiden tukemiseen. Heitä on hyvin pieni osuus asiakaskunnasta.

Kelan etuuksien lisäksi nämä asiakkaat tarvitsevat usein myös kunnan sosiaalihuollon palveluja. Kelan ja kunnan välille on rakennettu ja rakennetaan aktiivisesti toimivaa yhteistyötä, jotta vaikeimmassa tilanteessa olevat asiakkaat saisivat tarvitsemansa tuen.

Vaikeimmassa tilanteessa olevien asiakkaiden ensisijaisia etuuksia ovat usein asumistuki ja työttömyysturva. Asiakas, jolla on ongelmia ja jonka voimavarat ovat vähissä, ei välttämättä kykene hakemaan hänelle kuuluvia etuuksia. Jos ensisijaisia etuuksia ei haeta, on asiakkaasta vaarassa tulla toimeentulotuen ja sosiaalipalvelujen pitkäaikainen saaja. Jos toimeentulo olisi varmistettu oikeilla tuilla, ei asiakkaan tarvitsisi ehkä hakea lainkaan toimeentulotukea.

Asiakkaan lisäksi ensisijaisten etuuksien hakemisen varmistaminen vaikuttaisi sosiaaliturvan rahoitukseen, koska eri tukimuodot rahoitetaan eri lähteistä. Esimerkiksi perustoimeentulotuesta puolet rahoittavat kunnat ja puolet valtio.

Jotta asiakkaan tukitoimet saataisiin käyntiin ja hänen toimeentulonsa perusta kuntoon, tulisi asiakasta auttaa siellä, missä hänet kohdataan ja missä hän asioi. Asiakkaiden tukeminen hakemusten tekemisessä ei ole sinänsä uusi asia. Tarkoitus ei ole tehdä viranomaisesta asiakkaan asiamiestä. Joskus tarvitaan kuitenkin asiantuntijan apua oikealla hetkellä, jotta asiat lähtevät kehittymään parempaan suuntaan.

Yhdessä toimimalla voimme tehdä enemmän.

Anne Neimala

etuusjohtaja

Kela

Kommentoi