Lukijoilta: Juhani Mäki toteaa Aaltoselle

Arvoisa valtiopäiväneuvos Markus Aaltonen, lehtikirjoitteluun viitaten totean, että Sedun luottamusmies- sekä virkamiesorganisaation arvostelu nimittelemällä ei ole rakentavaa eikä liioin hyväksyttävää.

Sedun ja Seinäjoen kaupungin johdon kanssa käydyt keskustelut ovat olleet rakentavia sekä näkemys yhteisestä tulevaisuudesta Sedun rakennushankkeessa Kirkkokadulla on hioutunut yhteiseksi. Luottamus- ja virkamiesten kannat perustuvat tietenkin koulutuksen tarpeisiin ja siksi tulevaisuudesta on selkeä sisältönäkemys.

Toivon, että tuleva keskustelu erilaisten intressiryhmien kanssa löytää samansuuntaisen näkemyksen suojavyöhykkeestä kaikkia tyydyttävällä tavalla. Onhan kysymys Etelä-Pohjanmaan yhteisestä asiasta ja Aalto-keskus säilyttää kaikissa ratkaisuissa arvoisensa aseman.

Juhani Mäki

Sedun valtuuston puheenjohtaja

Kommentoi