Lukijoilta: Jukka Jämsén Lapuan piispaksi

Piispa on papiston ja seurakuntien hengellinen johtaja, lat. primus inter pares, eli ensimmäinen vertaistensa joukossa. Hän johtaa muita erityisesti esimerkkinsä kautta.

Piispa tarvitsee vaativassa työssään taitoa, asennetta ja luonnetta. Taidot ovat hankittavissa ja opeteltavissa. Asenne vaatii aikaa ja nöyrtymistä siihen, että omalla osaamisella ja inhimillisellä tiedolla on rajansa. Luonteen muutos on puolestaan aina Jumalan työtä meissä. Kaipaamme piispaa, joka elää kahdesta jälkimmäisestä käsin.

Jukka Jämsén on esimerkillinen hengellinen johtaja ja vahva asiaosaaja. Jukalla on hyvä kielitaito. Hän tuntee luterilaisuuden. Hänellä on laajat ekumeeniset kontaktit ja verkostot Afrikkaan, Kaukoitään, Englantiin, Saksaan, Viroon ja Venäjälle sekä toki oman maan kristillisiin kirkkoihin. Jukka on kokenut henkilöstöjohtaja sekä tietoinen kirkon hallinnon monimuotoisuudesta. Hän on vastuunkantaja ja visionääri.

Jukka jättää olemuksellaan, hengellisellä kypsyydellään ja osaamisellaan mieleenpainuvan jäljen ihmisiin. Hänen kohtaamistaan seuraakin halu oppia tuntemaan paremmin uskonelämän rikasta todellisuutta. Jukka osaa tuoda aidolla ja ymmärrettävällä tavalla esiin sen, kuinka usko ja rukous vaikuttavat elämäämme. Omalla esimerkillään hän rohkaisee syventymään ja kasvamaan uskossa.

Usko Jeesukseen sekä halu elää Raamatun sanan mukaan ja Pyhän Hengen johdatuksessa ovat meille ydinasioita, joita emme tahdo kahlita tai vähätellä. Tahdomme kasvaa näissä ja olla valmiita opastamaan muita eteenpäin uskon tiellä. Tähän emme omin voimin tai ansioin pysty.

Jeesuksen tunteminen ja usko rukouksen voimaan eivät ole naiiviutta. Kirkkomme kallein aarre on usko Jeesukseen, syntien anteeksiantamiseen ja ruumiin ylösnousemiseen. Jumalan rakkaus ja armo tulevat todeksi vain Jeesuksen ristinkuoleman ja ylösnousemisen kautta.

Jeesuksen seuraaminen on Jukka Jämsénin opetuksen ja ajattelun keskiössä. Jukka myös elää niin kuin opettaa: hän haluaa kasvaa Jeesuksen seuraajana ja tukea toisia juurtumaan Jeesukseen.

Ellei Kristus ole elämämme keskiössä, hän jää meille etäiseksi ja vieraaksi. Kristuksen hallintavallan meissä on tärkeää kasvaa, ettemme korosta vain omia taitojamme tai osaamistamme.

Palveleva asenne ja Jumalan tahdon nöyrä kyseleminen ovat kristityn erityisiä työvälineitä. Ilman Kristusta emme voi hänen kirkossaan elää tai sitä rakentaa. Jukka Jämsén tahtoo tuoda kaikki Kristus-lähteelle virvoittumaan ja uudistumaan. Usko Jumalan lupauksiin ja niihin luottaminen tuovat arkeen vahvan pohjan. Elämän monimuotoinen todellisuus kirkossa ja yhteiskunnassa saa Kristus-uskon avulla vankan perustan. Kristus, elämän lähteenä, mahdollistaa myös kirkkomme uudistumisen niin hengellisesti kuin myös rakenteiltaan ja toimintatavoiltaan.

Me tahdomme rakentaa kirkkoamme Kristus-keskeisesti, mutta muodoiltaan ja toiminnoiltaan nykyaikaiseksi. Siksi äänestämme Jukka Jämséniä seuraavaksi Lapuan hiippakunnan piispaksi.

Timo Kaukomaa

VTT, pastori, Vaasa

Marja Palo

pastori, Seinäjoki

Jukka Jämsénin tukiryhmä

Kommentoi