Lukijoilta: Julkiset maksuhäiriömerkinnät eivät estä Sevas-kodin vuokraamista

Osa Asunnottomien yön verkoston toimijoista vetosi Seinäjoen kaupungin päättäjiin ja Sevas Kodit Oy:öön asunnottomien matalan kynnyksen asumispalveluiden edistämiseksi.

Sevas Kodit Oy kantaa samaa huolta näiden palveluiden saatavuudesta. Kaupungistamme todellakin puuttuu matalan kynnyksen asumispalveluita. Sevaksella on tässä kokonaisuudessa lakien ja asetuksen (ARA) mukainen tehtävä vuokrata asuntoja kaikille tarvitseville.

Ilkka-Pohjalaisessa (11.10.2020) julkaistusta asunnottomuutta koskevasta artikkelista voi saada käsityksen, että julkiset maksuhäiriömerkinnät estäisivät kaupungin vuokrakodin saannin.

Asunnonhakijan luottotiedot eivät koskaan suoraan vaikuta asunnon saamiseen Sevakselta. Asukasvalinnassa etusijalle asetetaan nimenomaan asunnottomat ja muut kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat.

Asuntojen vuokraamisen lisäksi tehtävämme on myös turvata kaikille asukkaillemme asumisen mielekkyys ja asumisrauha sekä minimoida vuokrasaatavat.

Julkisessa maksuhäiriörekisterissä olevat vuokravelat eivät nekään estä automaattisesti asunnon saantia. Tällöin hakijan kanssa voidaan tehdä esimerkiksi määräaikainen vuokrasopimus.

Siinä tapauksessa, että hakijalla on Sevas Kodit Oy:lle järjestelemättömiä vuokrarästejä, ei ole kohtuullista ennen kaikkea Sevaksen muita asukkaita kohtaan myöntää hänelle asunto.

Kaupungin omistamana vuokrataloyhtiönä Sevas Kodit ei kerää vuokratuloista voittoa, vaan ne käytetään kiinteistöjen hoitoon ja ylläpitokustannuksiin. Mikäli osa asukkaista ei maksaisi asumisestaan vuokraa, ylläpitokustannukset jouduttaisiin perimään muiden asukkaiden vastaavasti korkeampina vuokrina. Tämä olisi heitä kohtaan täysin epäoikeudenmukaista.

Ketään ei kuitenkaan jätetä vaille sosiaalista turvaa eikä asuntoa. Sevas Kodit Oy on toiminut aloitteen tekijänä ja aktiivisena asian edistäjänä esimerkiksi sen eteen, että Seinäjoen kaupunkiin lopulta saatiin asumisneuvojat.

Yhtiö on myös rahoittanut ja rahoittaa edelleen asumisneuvojien palveluja.

Muissa asumiseen ja elämänhallintaan liittyvissä palveluissa vastuuta ovat jakamassa Seinäjoen kaupungin ohella useat yhteistyötahot ja kolmannen sektorin toimijat.

Turvaverkostomme auttaa, kun asumisessa tai asunnon saannissa ilmenee ongelmia. Tällaisen matalan kynnyksen konseptin rakentaminen vaatii tiivistä yhteistyötä, jossa kaupungin ja Sevaksen roolijako on selvä: Me tarjoamme vuokrakodit ja Seinäjoen kaupunki kustannuksellaan tarvittavat sosiaaliset palvelut.

Sami Siikala

toimitusjohtaja

Sevas Kodit Oy

Kommentoi