Lukijoilta: Julkisomisteisten yhtiöiden toiminta halutaan turvata

Julkisomisteisten sote-yhtiöiden asemasta tulevassa sote-uudistuksessa on käyty paljon kriittistä keskustelua tällä viikolla. Kokoomus väitti viimeksi torstaina eduskunnan kyselytunnilla, että tekonivelsairaala Coxan, Sydänsairaalan ja Fimlabin toiminta olisi vaakalaudalla, jos sote-lait menevät nykyisellään läpi.

Kokoomus ajoi edellisessä hallituksessa julkisten terveyspalveluiden laajaa yhtiöittämistä, missä tavoitteena oli yksityisten terveysfirmojen aseman vahvistaminen. Yhtiöille tavoiteltiin jopa kuuden miljardin euron markkinaosuutta sote-ratkaisussa. Esitys kuitenkin kaatui perustuslakivaliokunnan otettua laajaan yhtiöittämiseen yksimielisesti kielteisen kannan.

Jotta edellisen sote-esityksen ongelmat voitaisiin välttää ja uudistus vihdoin toteuttaa, tulee yhtiöiden asemasta säätää tällä kertaa hyvin tarkkaan. Tämä koskee myös julkisomisteisia yhtiöitä, kuten edellä mainittua Coxaa ja Sydänsairaalaa.

Huoli näiden julkisomisteisten yhtiöiden asemasta kiteytyy lähinnä kolmeen kohtaan sote-esityksessä; hyvinvointialueiden riittävään omaan palvelutuotantoon, virkalääkärivelvoitteeseen erikoissairaanhoidossa ja toisella hyvinvointialueella tapahtuvan palvelutuotannon järjestämisen rajoittamiseen.

Perustuslakivaliokunta edellytti viime hallituskaudella, että palveluiden järjestäjällä tulee olla riittävä oma palvelutuotanto, jotta se kykenee kaikissa tilanteissa asianmukaisesti turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden riittävän saatavuuden. Riittävän oman tuotannon velvoite ei kuitenkaan koske tukipalveluita tuottavia yhtiöitä, kuten esimerkiksi laboratoriopalveluita tuottavaa Fimlabia tai yhtiöitä, jotka tuottavat mm. röntgen- tai pesulapalveluita hyvinvointialueille. Huoli siis siitä, että näiden yhtiöiden asema heikentyisi hallituksen esityksessä, on täysin aiheeton.

Julkisomisteisten yhtiöiden toiminta osana julkista palvelujärjestelmää halutaan ehdottomasti turvata myös jatkossa. Koska kyse on kuitenkin kalliista ja vaativasta julkisin varoin tapahtuvasta hoidosta, yhtiöille tulee säätää osin julkisen vallan käyttöä, jotta esityksen perustuslainmukaisuus voidaan varmistaa.

Julkisen vallan käyttö edellyttää todennäköisesti muutaman virkalääkärin palkkaamista näihin yhtiöihin. Toinen vaihtoehto olisi rinnastaa nämä julkisomisteiset yhtiöt täysin yksityisiin yhtiöihin ja avata samalla yksityisille terveysfirmoille laaja pääsy julkisen rahoituksen piiriin. On hyvä muistaa, että juuri siihen edellinen sote-uudistus kaatui.

Sosialidemokraatit pitävät sote-uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena peruspalvelujen eli terveyskeskusten, vanhustenhuollon ja muiden sosiaalipalveluiden aseman vahvistamista. Niiden palveluiden saatavuudessa ovat suurimmat ongelmat ja kuntakohtaiset erot.

Vaativan erikoissairaanhoidon laaja yhtiöittäminen sisältää riskin, että erikoissairaanhoidon yksiköiden keskinäinen kilpailu entisestään lisää rahoituksen painopisteen siirtymistä erikoissairaanhoitoon peruspalvelujen kustannuksella. Mikäli yhtiöiden mahdollisuutta tuottaa palveluja myös toisella hyvinvointialueella ei rajoiteta, johtaa kilpailutilanne helposti hyvinvointialueiden oman erikoissairaanhoidon tuotannon näivettymiseen. Asiakkaiden suuntautuessa oman palvelutuotannon sijaan hoitoon yhtiöihin, johtaa se herkästi kriittiseen potilasmäärien laskuun alueella. Tämä johtaa taas osaltaan asiantuntijakatoon ja lopulta alueen oman kantokyvyn kaatumiseen. On hyvä muistaa, että asiakas voi edelleen valinnanvapauden perusteella valita hoitopaikkansa myös erikoissairaanhoidossa, joten ihmisten valinnanvapautta tällä esityksellä ei lähdetä rajoittamaan.

SDP:n vaasalainen kansanedustaja , sosiaali- ja terveys- valiokunnan jäsen

Kommentoi