Lukijoilta: Junasta on uskallettava hypätä pois, jos matkan suunta on väärä

Vastaus sektorijohtajien, resurssijohtajien, toimialajohtajien ja Pohjanmaan hyvinvointialueen johtajan Marina Kinnusen kirjoitukseen ”Tarvitsemme yhteisin asiakas- ja potilastietojärjestelmän” (Mielipiteet, Ilkka-Pohjalainen 5.9.).

Pohjanmaan hyvinvointialueen keskeisenä tavoitteena on tuottaa parempaa palvelua asiakkaalle sujuvasti, käyttäjäystävällisesti, turvallisesti ja kustannustehokkaasti. Tavoitteesta on vaikea olla eri mieltä.

On asia erikseen, voidaanko nykyisellä suunnitelmalla tuo tavoite saavuttaa. Kun kilpailutuksessa aikoinaan päädyttiin Cerneriin, ajateltiin, että yksi massiivinen järjestelmä on tämän tae. Projektin edistyessä on yhä selvemmin alkanut näyttää siltä, että toive on ylimitoitettu. Monimutkainen, jo lähtökohdiltaan vanhentunut järjestelmä ei palvele potilasta eikä järjestelmää käyttävää henkilökuntaa.

Saadaan massiivinen järjestelmä, joka ei palvele kunnolla muita kuin tilastoinnin tarpeita. Tilastotkin ovat juuri niin luotettavat kuin järjestelmään syötetty tieto. Monimutkaiseen ”rasti ruutuun ” -tyyppiseen tiedonkeruuseen perustuva järjestelmä on altis virheille ja käyttäjien turhautumiselle. Siinä vaiheessa, kun ”klikataan vain jotakin ruutua, jotta päästään asiassa eteenpäin”, ei voi enää puhua järjestelmästä, joka tukee potilaan tai asiakkaan tarpeita eikä järjestelmästä saatu tilastotietokaan ole luotettavaa.

Yksi ja yhteinen järjestelmä koko sosiaali- ja terveydenhuoltoon ei ole itseisarvo, josta ei voi perustellusta syystä pakittaa. 160 miljoonaa euroa välttävästä järjestelmästä on riittävän hyvä syy. Sillä on saatava toimiva kokonaisuus potilaan, käyttäjän ja tilastoinnin näkökulmasta, tässä järjestyksessä.

Mikäli hankinta- ja kilpailutusprosessi uusitaan, pitää kilpailutuksen perusteetkin miettiä potilas- ja käyttäjälähtöisesti.

Potilaan kannalta on tärkeää, että tieto on luotettavaa ja löytyy helposti. Onko järjestelmä yksi iso vai useammasta pienemmästä yhteensopivasta modulista rakennettu, ei ole potilaan kannalta oleellista.

Käyttäjän kannalta tietojen kirjaaminen pitää olla sujuvaa ja tarvittavien tietojen helposti löydettävissä. Modulien yhteensopivuus käyttäjäystävällisellä tavalla on kriittinen piste, joka pitää olla yksi uuden systeemin pääkriteereistä.

Moduuleihin kirjatun tiedon hyödynnettävyys tilastointia varten tulee sitten seuraavana järjestyksessä. Moduleihin perustuvaa mallia voidaan ottaa käyttöön vähitellen ja laajentaa tarvittaessa. Yhteensopivuus muiden jo olemassa olevien modulien kanssa on voitava testata ennen uuden modulin käyttöönoottoa.

Olisi myös edullista, että pääasialliset yhteistyökumppanimme yliopistosairaaloissa olisivat samassa järjestelmässä kuin Pohjanmaa.

Mikään yliopistollinen sairaala ei ole Asteriin lähdössä mukaan. Aster jäänee toteutuessaankin pienten sairaanhoitopiirien ylihinnoitelluksi keskinäiseksi hankkeeksi, josta ei ole todellista synergiaetua saatavissa millään tasolla kotimaakunnan ulkopuolella.

Päivi Pietilä-Effati

kardiologi, VKS, sydänasema

Vaasa

Kommentoi