Lukijoilta: Jytky vai tussaus

Vaalit on käyty ja vaalitulosta pitää kunnioittaa. SDP on pääministeripuolue ja voittajia ovat myös vihreät ja vasemmistoliitto. Tuntuu todennäköiseltä, että nämä puolueet muodostavat hallituksen rungon?

Vaalivoittajat ovat luvanneet toteuttaa ”1–3 miljardin euron” kululisäykset mm. koulutukseen, julkisiin palveluihin ja sosiaalisen eriarvoisuuden poistamiseen. Nämä rahoitetaan yrittäjien ankarilla verojen kiristyksillä. Verotus kiristyy kaikissa yritysmuodoissa, osakeyhtiöillä listaamattomien yhtiöiden osinkoveron kiristyksellä ja muissa yritysmuodoissa poistamalla yrittäjävähennys.

Lisäksi puolueet ovat luvanneet kiristää pääomaveroa, perintöveroa ja energiaveroja sekä palauttaa omaisuusveron. Lihaverostakin on puhuttu.

Työnantajan velvoitteet lisääntyvät. Pienet yrittäjän alistetaan ammattiliittojen tiukan kontrollin alaiseksi. Verottajan kontrollia tiukennetaan ja esimerkiksi kaupoille määrätään kassakoneet, joista tieto välittyy suoraan verottajalle.

Luvassa on yrittäjille vaikeat ajat. Muutokset tulevat vaikeuttamaan muutoinkin tiukoilla olevien yrittäjien toimintaa. Jokainen ymmärtää, mitä seuraa, jos yrittämien vaikeutuu. Seurauksena taitaa olla työttömyyden lisääntyminen, alenevat verotulot, kasvavat sosiaalikulut ja valtion kiihtyvä velkaantuminen.

Toisaalta äänestäjät ovat antaneen ääniä myös ns. hävinneille oikeistopuolueille. Niiden yhteinen kannatus onkin noin 2/3.

Perussuomalaiset saivat hyvän vaalituloksen. Vaalien voittajat ovat kuitenkin sanoneet, että eivät hyväksy perussuomalaisia hallitukseen.

Jotta enemmistöhallitus voidaan muodostaa, vaalit voittaneet vasemmistopuolueet tarvitsevat apupuolueeksi koko kokoomuksen tai keskustan, ehkä lisäksi jonkun pienpuolueen. Lojaliteetti hallitukselle ja ryhmäkuri pakottaisivat apupuoleen kansanedustajat tukemaan vasemmiston politiikkaa. Oikeistopuolue, joka lähtee apupuolueena toteuttamaan yrittäjän tappolinjaa, taitaisi tehdä poliittisen itsemurhan.

Yhdenkään oikeistopuolueen ei kannata lähteä apupuolueena näitä vaalilupauksia toteuttamaan. Se olisi turmiollista Suomelle ja myös puolueen kannatukselle. On parempi, että voittajapuolueet muodostavat vähemmistöhallituksen.

Oppositiossa oikeistopuolueilla, joilla on eduskunnassa enemmistö, on paremmat edellytykset toteuttaa vastuullista talouspolitiikkaa ja puolustaa mm. yrittäjyyttä.

Ellei vähemmistöhallitusta ole mahdollinen, hallituspohja voisi olla kolme puoluetta, kaksi isoa oikeistopuoluetta ja SDP. Tämä kokoonpano vastaisi myös paremmin äänestäjien poliittista jakaumaa. Tällä olisi myös paremmat mahdollisuudet toteuttaa edessä olevia pakollisia isoja uudistuksia.

Taitaa tulla pitkät ja vaikeat hallitusneuvottelut.

Juhani Viitala

Kauhava

Kommentoi