Lukijoilta: Kaksoiskansalaisia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan

Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä hallituksen esitys, jonka mukaan suomalaiset voisivat menettää kansalaisuutensa, jos he syyllistyvät vakaviin rikoksiin. Hallituksen esityksen mukaisesti Suomen kansalaisuuden menettäminen voisi ainoastaan koskea kaksoiskansalaisia, sillä kansalaisuudettomaksi tekeminen ei ole mahdollista.

Maailmalla asuvien suomalaisten panosta Suomen kehittämisessä on arvostettu itsenäisyyden alkuajoista alkaen. Vuonna 1927 perustetulla Suomi-Seura ry:llä ja jo yli kaksikymmentä vuotta sen tuella toimineella ulkosuomalaisparlamentilla oli merkittävä rooli siinä, että Suomi hyväksyi kaksoiskansalaisuuden vuonna 2003. Siihen saakka uuden maan kansalaisuuden ottanut suomalainen menetti Suomen kansalaisuuden.

Perusteluna lainmuutokselle oli auttaa Suomen ulkopuolella asuvia säilyttämään yhteytensä Suomeen ja helpottaa mahdollista Suomeen paluuta. Ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista, joista äänioikeutettuja on yli 251 000. Monet ulkosuomalaisista ovat ottaneet myös asuinmaansa kansalaisuuden. Kaksoiskansalaisuus on tärkeä mahdollisuus ulkosuomalaisille, jotka haluavat pitää yllä kulttuurista ja henkistä yhteyttä Suomeen.

Katsomme, että kansalaisuus syventää ja lisää luottamusta sekä siteitä Suomeen ja on omiaan lisäämään yhteenkuuluvuutta, lojaliteettia ja integraatiota. Sen sijaan kaksoiskansalaisten asettaminen eriarvoiseen asemaan horjuttaa luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan. Nykyinen kansalaisuuslainsäädäntö palvelee hyvin maailmalla liikkuvia suomalaisia sekä Suomea kansainvälistyvässä ympäristössä eikä sitä tule muuttaa.

Jarmo Virmavirta

Suomi-Seura ry:n puheenjohtaja

Ulkosuomalaisparlamentin puhemies

Eva Biaudet

Suomi-Seura ry:n varapuheenjohtaja

Markus Aaltonen

Suomi-Seura ry:n varapuheenjohtaja

Tina Strandberg

Suomi-Seura ry:n toiminnanjohtaja

Kommentoi