Lukijoilta: Kansakunnan tila

Monissa maissa maan ”päämiehen” tapana on vuosittain pitää kansakuntansa tilaa käsittelevä puhe.

Suomessa presidentti pitää uudenvuodenpuheen, jota en kuitenkaan pidä kansakunnan tilaa koskevana puheena syystä, että siinä presidenttimme ei juurikaan puutu kansalaisia koskeviin talouspoliittisiin, eikä sosiaalisiin, ym. tasa-arvo-ongelmiin.

Aihetta, polttavaa sellaista em. ongelmiin puuttumiseen ja sitä kautta kansakunnan tilan ja elinvoiman esille nostamiseen kuitenkin on.

Äskettäin Tilastokeskuksen julkaisemat ennusteet väestön elinvoimaa kuvaavasta syntyvyyden putoamisesta ovat yksi syy käsitellä kansakunnan näkyvissä olevaa tilaan ja tulevaisuutta. Tilastot kertovat suomalaisten elinvoimassa tapahtuneen katoamisen.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä Suomeen syntyi vuosittain keskimäärin lähes 60 000 lasta. 2010-luvulla syntyvyys on laskenut rajusti ja 2019 Suomessa syntyy vain noin 45 tuhatta lasta.

Huolestuttavaa on, että syntyneiden lasten määrän laskua osoittava trendi näyttää jatkuvan entistäkin synkempänä.

Mikäli syntyvyys säilyisi edes nykytasolla ja kuolleiden keski-ikä kasvaisi 85 vuoteen, niin 2100-luvun alussa ilman muuttoliikkeitä meitä tällä Suomen nimellä asuvia olisi noin 3,8 miljoonaa nykyisen noin 5,5 miljoonan asemasta. Syntyvyyden määrän nykytrendin jatkuessa kohta suomalaisia ei juuri kaduilla vastaan kävele. Siis niitä suomalaisia, jotka vielä silloin maata asuttavat.

Nykytason noin 12 000 hengen vuosittainen muuttovoittokaan ei meitä väestökadolta pelasta, vaikka helpottaakin.

Jos mainittu muuttovoitto toteutuu, niin silloin päädyttään 2100-luvun alussa nykymenolla noin 4,5 miljoonan suuruiseen väestömäärään, eli noin miljoonan suuruiseen väestömäärän pudotukseen nykytasosta.

Viimeistään nyt on aika nostaa esille kansakunnan nykyinen tila ja sen tulevaisuusvisio. Ensin on uskallettava katsoa ja tunnustaa ne syyt, joiden vuoksi tilanne on ajautunut pois raiteiltaan. On selvää, että ilman tapahtuneen kehityksen syiden analysointia tulevaisuudennäkymiä ei voida korjata.

Isossa kuvassa syyt nykynäkymään ovat pääosin talous- ja sosiaalipoliittisia. Meillä on jätetty perhepolitiikan hoitaminen retuperälle.

Meillä on tietoisesti hallitusten ohjauksessa vero- ja talouspoliittisin keinoin kasvatettu kansalaisten toimeentuloeroja ja -sosiaalista eriarvoisuutta. Meillä harjoitetaan keskittävää talous- ja aluepolitiikkaa, joka on johtanut kasvun keskittymiseen maakuntien kasvukeskuksiin ja maaseutukuntien talouden- ja väestön rapautumiseen.

Mm. näistä syistä johtuen kansalaisten tulevaisuuden turvallisuuskuva, etenkin monien nuorten on epävarma, joka vaikuttaa moniin tekijöihin, eikä vähiten perheiden perustamisiin.

On syytä kysyä, että miten meillä lähivuosina riittää euroja noin 12 miljardin euron suuruiseen investointiin sotakaluston hankkimiseen vaikka vähemmälläkin pärjättäisiin, kun meillä ei ole varaa tasa-arvon ja perhepolitiikan korjaamiseen eikä sairaiden- ja vanhusten hoitamiseen?

Heikki Häyrynen

Nivala

Mikäli syntyvyys säilyisi edes nykytasolla ja kuolleiden keski-ikä kasvaisi 85 vuoteen, niin 2100-luvun alussa ilman muuttoliikkeitä meitä tällä Suomen nimellä asuvia olisi noin 3,8 miljoonaa nykyisen noin 5,5 miljoonan asemasta.

Kommentoi