Lukijoilta: Kauhajoen valtuustosta

Halusiko SDP:n ryhmä mitätöidä äänestäjien tahdon? Esityslistalla oli muutoksia hallintosääntöön.

Yhtäkkiä esityslistan ulkopuolelta tuli esitys: Hallituksen ja 9-jäsenisten lautakuntien paikkamäärää lisätään kymmeneen, että myös demareille löytyy niistä paikka.

Esityksiä voi tehdä, mutta valtuuston puheenjohtajan tulee toimia tilanteessa laillisesti. Puheenjohtaja ei yksin edusta koko valtuustoa, vaan hänen tulee ottaa käsittelyyn, voidaanko tällaista muutosta käsitellä. Valtuuston yksimielisellä päätöksellä asia voidaan ottaa käsittelyyn, ei muutoin. Puheenjohtaja menetteli lainvastaisesti ottaessaan asia käsittelyyn.

Muutoinkin asia sai ”huvittavia” piirteitä Lasse Hautalan todetessa: SDP on suuri valtakunnallinen puolue. Tokerotien leventäminen ja Lustilantien kevyenliikenteen väylä ovat tärkeitä ja niistä päättää liikenneministeriö SDP:n ministerin johdolla. Hautalan puheesta sai sellaisen käsityksen, että elleivät demarit pääse Kauhajoen kaupunginhallitukseen, tiehankkeet jäävät toteutumatta.

Onko Hautalalla muuta tietoa, kuin Kauhajoen päättäjillä? Onko olemassa joitain salaisia kassakaappisopimuksia, ohi virallisen päättäjätahon?

Matti Järviharju

Kauhajoki

Kommentoi