Lukijoilta: Kauhavalla on oltava hyvä asua ja elää

Minulle on tärkeää koko Kauhavan kehittäminen yhteistyöllä ja erilaisia hankkeita tehokkaasti hyödyntäen. Kauhavan pito- ja vetovoimatekijöitä on vahvistettava niin, että täällä on hyvä asua ja elää. On luotava toimivia liikenneyhteyksiä ja nopeita valokuituyhteyksiä. Ne mahdollistavat myös etätyön tekemisen. Kauhavan pitää tukea monipaikkaista asumista ja työntekoa.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen perusterveydenhuollon taso on pidettävä vähintään nykytasolla ja edelleen kehitettävä. Sosiaalipuolen kehittämisen jatkaminen on tärkeää, koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tukevat ja täydentävät toisiaan.

Kokonaisvastuu potilaan hoidosta terveydenhuollossa tulee jatkossakin olla julkisella terveydenhuollolla.

Ihmisten hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtiminen eli ns. HYTE-toiminta jäänee uudessakin sotessa kuntien järjestettäväksi.

Kaupungin tehtävänä on tukea ihmisiä pysymään mahdollisimman pitkään terveinä ja toimintakykyisinä. Kauhavan kaupunki voi yhdistysten ja järjestöjen kumppanina tuottaa näitä hyte-palveluja.

Ikäihmiset tulee nähdä voimavarana, eikä pelkästään kulueränä. Eläkeläiset maksavat veroja ja toimivat monissa eri yhdistyksissä ja järjestöissä vapaaehtoisina työntekijöinä ja auttajina.

Tavoitteena tulee olla kattavat ja ympäristöystävälliset liikennepalvelut, jotka maakuntakeskuksen ja kaupunkien kautta ulottuvat harvaan asutulle maaseudulle.

Kylätalot toimisivat palvelukeskuksina ja myös logistisina jakelukeskuksina.

Heikki Korkealaakso (kesk.)

kuntavaaliehdokas

Kauhava

Kommentoi