Lukijoilta: Kaupungin talousarvioesityksellä katastrofaaliset seuraukset Vaasan lapsille ja nuorille

Opetusministeri Li Andersson on viimeaikaisissa puheenvuoroissaan korostanut, että Suomi-brändiä ei määritellä muumien tai joulupukin kautta.

Suomi tunnetaan vahvasta koulutusjärjestelmästään ja ennen kaikkea sen kulmakivestä, peruskoulusta. Kun tutkii ensi vuodeksi laadittua Vaasan kaupungin talousarvioesitystä, ollaan tilanteessa, jossa tätä kulmakiveä uhataan romuttaa.

Koulutoimenjohtaja Kari Nummela kertoi viime viikolla Pohjalaisessa vaikutuksista, joita 2,05 prosentin leikkaus käyttösuunnitelmassa tarkoittaisi.

Nummela mainitsi, että kaikki löysät on otettu pois aiemmissa säästötalkoissa lakkauttamalla mm. kolme perusopetuksen koulua. Näin ollen tulevat säästöt kohdentuisivat radikaalisti opetukseen tuntikehyksen heikkenemisenä. Mitä tämä tarkoittaa lapselle?

Nykyinen henkilömitoitus kouluilla on riittämätön tukemaan kaikkia oppilaita hyviin valmiuksiin jatko-opintoja ajatellen. Tuntikehyksen pienentyessä opettajia palkattaisiin vähemmän, luokkakoot suurenisivat ja lapsillamme saattaisi olla satoja tunteja nykyistä vähemmän opetusta peruskouluvuosiensa aikana.

Jo nyt Vaasan perusopetuksen lapsista on 10 % erityisen tuen lapsia ja 7 % tehostetun tuen lapsia. Lukuna tämä on yhteensä 450 lasta.

Luokkakoon suurentumisesta seuraisi myös se, että tukea tarvitsemattomat oppilaat joutuisivat pärjäämään melko omillaan, koska opettajan aika ei riittäisi heille.

Kun lapsi tippuu opetuksen kärryiltä jo alkuopetusikäisenä, tulevaisuuden polku voi olla kivinen. Säästöleikkurin heiluessa syrjäytyneiden lasten määrä kasvaa. Tämä johtaa mielenterveysongelmien kasvuun.

Nyt tehtävät ”säästöt” ovat tulevaisuuden menoja ja näitä menoja maksetaan jo lähivuosien aikana.

Vertailuksi: Turun kaupunki on palkannut tänä syksynä 10 psykiatrista sairaanhoitajaa kouluihin oireilevien lasten tueksi. Tämä olisi oikea suunta: tuetaan lasten tulevaisuutta, ei viedä sitä heiltä.

Tutkimukset osoittavat, että ryhmäkoolla on yhteys oppimistuloksiin ja jopa myöhempiin opintoihin ja tulotasoon.

Vaasassa perusopetuksen resursointi on valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. Nyt on valintojen aika.

Säästöjen maksajiksi joutuvat tällä menolla vaasalaiset lapset ja nuoret. Tätä emme voi hyväksyä.

Toivomme kaupunginvaltuustolle viisautta löytää talouden tasapainottamiseksi muita keinoja, kuin käyttötalouden tasaleikkuri. Kahden prosentin säästön vaikutus perusopetuksessa aiheuttaa pysyvää vahinkoa, jonka hintaa maksetaan tulevaisuudessa pitkään lasten hyvinvoinnin kustannuksella.

Jokaisella vaasalaisella lapsella on lakisääteinen oikeus laadukkaaseen perusopetukseen, sivistykseen, oppimisen tukeen ja turvallisuuden tunteeseen.

Jos nämä perusoikeudet viedään lapselta, viedään häneltä juuret ja siivet koko elämältä.

Lauri Leminen

kahden koululaisen isä, luokanopettaja, pääluottamusmies

Pauliina Pasanen

neljän koululaisen äiti, vanhempainyhdistysaktiivi, Suomen Vanhempainliiton johtokunnan jäsen

Vaasa

Kommentoi