Lukijoilta: Kehysriihestä kestävään kehitykseen?

Kehysriihessä on esillä Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelman tiekartta taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävästä kehityksestä, kun etsitään ratkaisuja maamme haasteisiin.

Sosiaalinen kestävyys on tärkeä asia, kun kunnissa siirrytään aikaan, jossa politiikan tekeminen hyvinvointitavoitteet edellä on keskiössä. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on hallintokuntien yhteinen asia.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoi torstaina 22.4. valtioneuvoston webinaarissa, että kehysriihessä on ollut esillä sosiaalisen kestävyyden uusi määrittely.

Se kuuluu näin: ”Sosiaalinen kestävyys tarkoittaa kykyä kehittää yhteiskuntaa niin, että ihmisten luottamus ja turvallisuus säilyy, ristiriitoja kyetään ratkaisemaan ja konflikteja ehkäisemään. Sillä turvataan yhteisöjen ja yhteiskuntien eheyttä, ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä toimivaa demokratiaa ja niiden säilymistä sukupolvelta toiselle.”

Sosiaaliseen kestävyyteen liitämme niitä arvoja, periaatteita ja sisältöjä, jotka ovat valtioneuvoston periaatepäätöksessä ”Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen vuoteen 2030”. Viime viikolla julkistettiin sen toimenpidesuunnitelma.

Siinä painopisteitä ovat kaikille mahdollisuus osallisuuteen, hyvät arkiympäristöt, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteon vaikuttavuus.

Tavoitteena on pitkän ajan vaikuttavuus. On periaatteellisesti tärkeää, että hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen kriteereihin avataan taloudellisia kannusteita sekä kuntiin että maakuntiin.

Ne tarvitsevat rakenteita ja resursseja terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Huomio on siirtymässä sosiaalista hyvinvointia uhkaaviin seikkoihin, kuten eriarvoisuus, yksinäisyys, köyhyys, osattomuus ja disinformaation leviäminen uhkana ihmisten turvallisuuden kokemukselle.

Massiivinen toimenpidesuunnitelma sisältää 33 alatavoitetta ja 144 toimenpidettä.

Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla on tärkeää kunnissa ja maakunnallisesti muodostaa näkemystä siitä, mitkä tavoitteet ja toimenpiteet juuri meidän alueella ja kunnissa ovat tärkeitä.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on kaikkien asia. Siinä kunnan asukkaiden ja kuntapäättäjien osallisuuden vahvistaminen on keskeistä. Osallisina meillä kaikilla on tärkeä toimijarooli.

Mitä paremmin pystymme antamaan tukea, sitä paremmin ehkäisemme sosiaalisten, terveydellisten ja turvallisuusongelmien vaikeutumista ja kasautumista sekä vähennämme kustannuksia.

Kaikki hallinnonalat kutsutaan yhteiseen työhön. Pelkillä sosiaali- ja terveydenhuollon toimilla ei eriarvoistumisen kehitystä taltuteta.

Arto Rautajoki

Kehitysjohtaja, Sonet Botnia,

Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Kommentoi