Lukijoilta: Keskussairaalaan taidetta paikallisilta taiteilijoilta

Vaasassa on virinnyt keskustelua keskussairaalan uuteen H-rakennukseen hankittavasta taiteesta.

Prosenttiperiaate, joka on tullut Ruotsin kautta Suomeen jo 1930-luvulla, ja joka otettiin 2014 lähtien opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeeksi, tarkoittaa sitä, että julkisten uudisrakennusten rakennuskustannuksista 0,5–2 prosenttia käytetään arkkitehtuurin kanssa sopivan taiteen hankintaan.

Käytäntö on jo vakiintunut sekä jatkuvasti kasvussa ja sitä on käytetty viime vuosina ainakin 22 kaupungissa ja useissa kunnissa sairaaloiden, päiväkotien, koulujen jne. rakennushankkeissa.

Hankinnat toteutetaan yleensä taidekilpailuna tai avoimena hakuna, joista erikseen valittu työryhmä tai koordinaattori valitsee rakennukseen sopivimmat ehdotukset.

Vaasan sairaanhoitopiiri on päättänyt 300 000 euron summasta. Tämä on herättänyt keskustelua.

On vaadittu rahojen säästöä, vaikka todellisuudessa summa on hyvin säästeliäs, yksi prosenttihan rakennuskustannuksista olisi 1,4 miljoonaa.

On myös ehdotettu kaupungin kokoelmien sijoittamista sairaalaan, ikään kuin sillä paikattaisiin kaupungin teosvarastointiongelmaa. Ajatus on hyvin erikoinen, sairaalarakennushan ei voi toimia taidemuseona, sellaiselle toiminnalle on omat vaatimuksensa.

Prosenttiperiaatteen mukaan uusiin tiloihin hankitaan uutta tiloihin sopivaa taidetta eläviltä taiteilijoilta. Näin tuetaan myös taiteen tekemistä elinkeinona ja osana yhteiskunnan rakenteita.

Vaasan Taiteilijaseuran mielestä on positiivinen asia, että prosenttiperiaatetta noudatetaan myös Vaasassa. Luontevinta on, että sairaanhoitopiirin oman alueen taiteilijat huomioidaan hankkeessa.

Esimerkkinä mainittakoon Seinäjoen sairaala, jonka taidehankinnat toteutti sairaalan, arkkitehtiryhmän ja taideasiantuntijan muodostama toimikunta yhteistyössä Seinäjoen Taiteilijaseuran kanssa. Seuran jäsenille järjestettiin avoin haku, joista valittiin sopivat ehdotukset.

Olisi toivottavaa, että myös Vaasan sairaanhoitopiiri hyödyntäisi Pohjanmaan alueen ammattitaiteilijayhdistyksiä hankintojen valinnassa.

Harri Lehtinen (pj.)

Paula Blåfield (vpj.)

Helena Saari (siht.)

Cata Ahlbäck

Erkki Alakoski

Susanna Paavola-Lehtinen

Ossi Lehto

Vaasan Taiteilijaseuran johtokunta

Kommentoi