Lukijoilta: Kiemurtelua Pelmaasta

Sami Kilpeläinen osallistuu ilmeiseen tarpeeseen kilven kiillotukseen ja Seinäjoen kaupunginhallituksen lausuntopäätöksestä pois kiemurteluun koskien Pelmaan risteysaluetta Piia Katteluksen osalta (I-P 17.5.).

Kilpeläinen ”munkkilatinassaan” viittaa harhautusmielessä asian kannalta epäoleellisuuksiin. Kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoesityksessä ei mainittu Ylistaron yrittäjien ehdottamaa linjausvaihtoehtoa.

Kaupunginhallituksessa, kun se hyväksyi suunnitelman, Irene Turenius esitti lausuntoon lisättäväksi myös yrittäjien ehdottaman vaihtoehdon tutkimisen. Lopullisen lausunnon antajahan oli kh eikä lautakunta.

Kilpeläinen hämää: ”Unohtiko joku viestin viedä elyyn”? Onpa ely osannut liikenne- ja viestintävirasto Traficomille vastata, ettei esitettyä linjausvaihtoehtoa ole mahdollista toteuttaa.

Kilpeläinen kysyy allekirjoittaneelta, keskustalta ja kokoomukselta: ”Miksi Ylistaroon ei ole saatu 12 vuodessa osayleiskaavaa?”

Tätä olisi voinut kysyä jo aikanaan viranhaltijoilta kaupunginhallituksessa, jos asia olisi kiinnostanut.

Saadun selvityksen mukaan osayleiskaavan puuttumisen syynä on, ettei Ylistaron kunnan aikana vireillä ollutta tielinjauksen muutossuunnitelmaa ehditty hyväksyä ennen kuntaliitosta. Hyväksytty tiesuunnitelma on pohjana osayleiskaavan laadinnalle.

Toivottavasti nyt voidaan kaivattu osayleiskaava saattaa valmisteluun ja hyväksyttäväksi ilman viivytyksiä.

Pohjankyrö-lehdessä 13.5. Kilpeläinen vihjaa luottamushenkilöiden osuuskauppayhteyksiin Pelmaan tielinjaukseen liittyen, antaen näin ymmärtää osuuskaupan olevan linjauksissa osallinen. Miten? Kilpeläinen vastannee osaltaan.

Kari Homi (kesk.)

Kaupunkiympäristöltk:n pj

Seinäjoki

Kommentoi