Lukijoilta: Kiitos, kun annoit minulle aikaa

Viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana päivähoidossa on tapahtunut suuri muutos. Päivähoidon siirryttyä opetustoimen alaisuuteen on alettu puhua varhaiskasvatuksesta, jossa lainkin mukaan painottuu pedagogiikka. Dokumentointi ja lasten ikätasoisen kehittymisen havainnointi ja kirjaaminen vievät työntekijöiltä paljon sitä tärkeää aikaa olla lasten kanssa.

Mieleenpainuvin kommentti pitkältä varhaiskasvatuksen työtaipaleeltani on, kun pieni noin 3–4-vuotias lapsi sanoi minulle pienen juttutuokiomme päätteeksi ”Kiitos, kun annoit minulle aikaa”. Se oli pysäyttävä hetki. Ajattelin, että sehän on juuri se perustehtävämme hoitotyössä. Antaa aikaa hoidettavana olevalle ihmiselle.

Vaasan kaupunginvaltuuston talousarviokokouksessa toin esille huolen hoitoalojen työntekijöiden saatavuudesta ja riittävyydestä. Viime vuosien tiukka säästölinja näkyy nyt siinä, että hoitoalan työntekijät ovat työuupuneet. Monet vaihtavat alaa ja moni miettii alanvaihtoa.

Myös varhaiskasvatuksessa on vaikeus saada sijaisia ja se rasittaa niin lähijohtoa kuin työntekijöitäkin. Eräs päiväkodin johtaja kertoi, että hän on lokakuussa yrittänyt puolentoista viikon aikana joka päivä rekryn kautta saada sijaisia. Viesti on mennyt noin 80:lle rekryyn ilmoittautuneelle, mutta kukaan heistä ei ole ollut käytettävissä. Johtajan mukaan sairauspoissaoloja on tänä syksynä ollut paljon ja hänen mielestään jokaisessa päiväkodissa tulisi olla oma varahenkilö.

Viesti varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden suunnalta on, että jo vuosia sitten on tehty suunnitelma, että olisi yksi varahenkilö per neljä päiväkotiryhmää. Nykyisillä Vaasan päiväkotiryhmämäärillä tämä tarkoittaisi 39 varahenkilöä. Tällä hetkellä Vaasan varhaiskasvatuksessa on vain 17 varahenkilöä. Ensi vuonna on tarkoitus lisätä varahenkilöitä 15 työntekijällä, jolloin varahenkilöitä olisi kaikkiaan 32. Toivottavasti tämä hieno talousarviossa luvattu tavoite toteutuu. Varhaiskasvatuslakiin tuli elokuussa myös lisäys, jossa on tiukemmin määrätty henkilöstön määrä poissaolotilanteissa.

Varahenkilöt ovat alalle koulutettuja ja pysyvämpiä kuin vaihtuvat sijaiset. Tämä on tietysti myös lasten kannalta parempi vaihtoehto. Varahenkilöllä on tietty oma päiväkoti, jossa hän pääosin työskentelee, mutta tarvittaessa tuuraa alueen muissa päiväkodeissa. Toivon todella, että varhaiskasvatuksen luottamustehtävissä ja muut päättävissä elimissä olevat henkilöt huolehtivat tämän tärkeän asian etenemisestä, jotta ainakin tältä osin varhaiskasvatuksen tilannetta saadaan helpotettua kaupungissamme.

Päivi Moisio (vas.)

kaupunginvaltuutettu

Vaasa

Kommentoi