Lukijoilta: Kilpailukykysopimus on tuonut työpaikkoja

Petri Partanen kirjoitti tällä palstalla 15.8. kilpailukykysopimuksesta ja toivoi allekirjoittaneelta tarkempia laskelmia.

Kilpailukykysopimus solmittiin vuonna 2016 sen jälkeen, kun talouden kasvu oli ollut Suomessa lähes olematonta kymmenen vuotta ja teollisuudesta oli hävinnyt vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen lähes 100 000 työpaikkaa. Käänteen aikaansaaminen oli välttämätöntä.

Yritysten kilpailukykyä parannettiin sekä poliittisin toimin että työehtosopimuksiin liittyvillä ratkaisuilla. Sosiaaliturvamaksuihin liittyvät muutokset olivat poliittisia päätöksiä. Liittojen neuvottelupöydässä sovittiin teknologiateollisuuden alalla siitä, että yhden vuoden aikana ei makseta työehtosopimuksiin perustuvia palkankorotuksia ja työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa ansiotasoa korottamatta.

Kilpailukyky onkin parantunut viime vuosina merkittävästi, ja työpaikkoja on syntynyt lisää. Kuten Suomen Pankki on todennut, kilpailukykyä on tarpeen parantaa edelleen, jos haluamme nostaa työllisyysastetta.

Kilpailukykysopimuksessa sovittu työajan pidennys toteutui teknologiateollisuudessa hyvin laajasti kaikissa henkilöstöryhmissä. Noin 90 prosenttia Teknologiateollisuuden jäsenyritysten henkilöstöstä on työaikaa pidentävien ratkaisujen piirissä. Lisätunnit on käytetty eri yrityksissä eri tavoin, sillä ratkaisut on sovittu paikallisesti.

Olemme laskeneet, että työajan pidennys on tuonut teknologiayritysten käyttöön 840 000 työpäivää vuodessa kolmen vuoden ajan. Tämä on 1,4 prosenttia alan tehdyistä työtunneista ja palkkasummasta. Laskelma perustuu pidennyksen laajaan kattavuuteen alan yrityksissä.

Työnantajan sosiaaliturvamaksujen keventäminen on pienentänyt työnantajien kustannuksia, kuten oli tarkoituskin. Kilpailukykysopimus paransi kilpailukykyä, talous saatiin vihdoin kasvuun ja työllisyys parantui. Etlan tuore selvitys kertoo, että kilpailukykysopimus tuo 20 000–42 000 työpaikkaa vuoteen 2022 mennessä.

Talouden suhdanne on jälleen kääntymässä, ja talouden epävarmuus näkyy jo paljon työpaikkoja tarjoavan teknologiateollisuuden tilanteessa. Kansainvälisistä markkinaosuuksista käydään entistä kovempaa kisaa. Jotta suomalaiset yritykset voivat menestyä, on niiden pärjättävä tässä kisassa. Työajan pidennys ei ole ainut, mutta tärkeä osa parantunutta kilpailukykyä.

Minna Helle

työmarkkinajohtaja

Teknologiateollisuus ry

Kommentoi