Lukijoilta: Kilpeläinen vastaa Homille Pelmaasta

Laki lähtee yksiselitteisesti siitä, että ”yleiskaavassa määritetään kunnan kehityksen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö, esimerkiksi asuinalueiden, työpaikkojen ja liikenneväylien sijainti”.

Pelmaan tieliittymä on sekä voimassa olevassa yleiskaavassa vuodelta 1983 että asemakaavassa vuodelta 2007 merkitty sen nykyiseen paikkaan. Lainvoimaisessa asemakaavassa siihen on suunniteltu liikenneympyrä.

Elyn uusi tielinjaus on sijoitettu vastoin näitä sekä maakuntakaavaa.

Vastuulautakunnan puheenjohtaja Kari Homin julkiset ulostulot asiassa ovat herättäneet keskustelun hänen mahdollisesta jääviydestään.

Normikunnissa osuuskaupan tai muiden merkittävien, kiinteistöjä omistavien yritysten hallinnoissa istuvat eivät ole keskeisten julkisten lautakuntien tai hallitusten johdossa.

Hyvä hallintotapa lähtee siitä, että ”esteellisyys voi aiheutua myös ns. yleisen luottamuksen vaarantumisen takia”.

Seinäjoen kaupunginhallituksessa yli 30 prosenttia jääväsi itsensä Nurmon osayleiskaavassa osuuskauppayhteyksien takia. Hallinto-oikeus kaatoi kaavan, kun vuonna 2016 kaksi hallintoneuvoston jäsentä ei ollut jäävännyt itseään.

On siten erikoista, että keskeisen, kaupunkia kehittävän lautakunnan johdossa istuu osuuskaupan hallintoneuvoston jäsen, Kari Homi.

St1-huoltoasemalta viedään liittymä Ylistarosta ja samaan aikaan Homin edustama ”ketju” avaa uuden liikenneaseman Isoonkyröön.

Vanhan luottamushenkilökollegani sanoin: ”Sattumaa ei ole”.

Sami Kilpeläinen

agronomi, valtiotieteiden maisteri

Kommentoi