Lukijoilta: Kohti junaliikenteen näennäiskilpailua

Lehdessä oli 13.7. artikkeli junaliikenteen monopolin murtamisesta joiltain osin ja junaliikenteen yksityistämisestä joiltain osin. Jotkut mielipidevaikuttajat haluaisivat yksityistää junaliikennettä mahdollisimman paljon.

Jotkut ovat verranneet junaliikennettä maantiekuljetuksiin. Valitettavasti vertaus on täysin väärä, koska junaliikenne ja maantiekuljetukset ovat täysin päinvastaisia järjestelmiä.

Tässä kohtaa erottelen kaistan ja linjan. Autot kulkevat kaistalla ja junat linjalla.

Yleensä autot voivat ohittaa vikaantuneen auton (esimerkiksi linja-autoliikenne) ilman mitään ongelmia. Junien osalta ohittaminen ei yleensä onnistu, koska junat liikkuvat linjalla, jolloin samalle linjalla mahtuu vain yksi juna kerrallaan.

Jos junaliikenteen lippujärjestelmä tarkoittaisi useamman yhtiön omaa junalippujärjestelmää, asiakkaat joutuisivat joissain tilanteissa hankkimaan useamman yhtiön junalipun jollekin matkalle. Käytännössä asiakkaat haluavat ostaa vain yhden junalipun koko matkalle, jolloin lippujärjestelmä olisi kuitenkin yhteinen. Eli erillisistä junalippujärjestelmistä eri yhtiöt eivät saisi kilpailuetua. Käytännössä yhteiset aikataulut pitäisi sopia valtakunnallisesti, mikä vastaisi nykyistä tilannetta.

Lisäksi pitää todeta matkustamisen mukavuus asiakkaan kannalta. Jos yksityistetyn junaliikenteen käyttäminen vaatisi (useita?) vaihtoja eri yhtiöiden junien välillä, niin tämä ei tietysti olisi kovin mukavaa asiakkaan kannalta. Jos matka Seinäjoelta Helsinkiin vaatisi useamman vaihdon eri yhtiöiden junien välillä, niin tätä tuskin voisi sanoa mukavaksi matkustamiseksi.

Vaikka junaliikenteessä olisi useampi yhtiö, niin junaliikenteen ohjaus olisi kuitenkin yhteinen. Erilaisissa vikatilanteissa olisi jokin linja poikki, jolloin kaikkien yhtiöiden junat odottaisivat vian korjaamista. Jokaisen yhtiön täysin oma junaliikenteen ohjauksen järjestelmä ei voi olla ratkaisu, jolloin tämä vastaisi nykyistä tilannetta, jossa on vain yksi junaliikenteen ohjauksen järjestelmä.

Lisäksi pitää todeta säännölliset korjaukset sekä huollot raiteisiin ja laitteistoihin. Vaikka raiteilla kulkisi useamman yhtiön junia, niin niidenkin liikenne olisi sidottu raiteiden ja laitteistojen yhteiseen korjaukseen ja huoltoon. Tämä tarkoittaisi paljon turhaa viestintää erilaisten yhtiöiden aikataulujen sovittamisen vuoksi. Tältäkin osin voi todeta yhden toimijan tehokkuuden, jolloin vain yksi toimija vastaisi kaikista raiteista ja laitteistoista.

Yksi osa näennäiskilpailua on kalustoyhtiön vaatimus. Kalustoyhtiön pitäisi tietysti olla puolueeton ja tasapuolinen kaluston vuokraajille. Erilaiset yhtiöt tuskin saisivat kilpailuetua vuokratun kaluston huoltamisesta omin voimin, jolloin kaluston huollon hoitaisi yksi toimija.

Jotkut puhuvat luonnollisista monopoleista, joiden yksityistäminen on vaikeaa. Junaliikenne tapahtuu linjoilla, jolloin ne muodostavat luonnollisen monopolin, jonka yksityistäminen ei valitettavasti kannata.

Jukka Rannila

Jalasjärvi

Kommentoi