Lukijoilta: Koronakriisin jälkeinen elpyminen alkaa nyt

Koronakriisin jälkeinen talouden elpyminen tulee Vesa Vihriälän työryhmän raportin mukaan vaatimaan useiden miljardien eurojen elvytyksen. Onnistuessaan työllisyyden ja talouskasvun synnyttämisessä elvytys pienentää pidemmällä tähtäimellä koittavaa sopeutustarvetta.

Koulutuksen ja tutkimuksen ohella tarvitaan kasvua ja työllisyyttä tukevia liikenneinvestointeja.

Tärkeää on investoida myös koronaviruksen aiheuttaman taudin ja rajoitustoimien aiheuttamien sosiaalisten ongelmien korjaamiseen niin vanhustenhoidossa kuin mielenterveyspalveluissa. Kiireettömän hoidon lykkäysten aiheuttama terveysvelka on myös lyhennettävä nopeasti, etteivät ongelmat kroonistu ja pahene vaikeammin hoidettaviksi.

Myös kuntataloutta parantavat toimet on tehtävä, kun kokonaiskuva kriisin vaikutuksista tarkentuu.

Varsinkin nyt ensivaiheessa on käynnistettävä hankkeita, jotka ovat valmiiksi suunniteltuja ja valmiita lähtemään liikkeelle heti. Seuraavassa hallituksen lisätalousarviossa pitääkin saada liikkeelle hankkeita, jotka on valmiiksi suunniteltu ja saadaan nopeasti liikkeelle työllisyyden tukemiseksi. Tällaisia ovat mm. Laihian Ratinkylän alikulku sekä vaalipiiriä halkovan Vt 19:n parannus.

Vaasan vaalipiirin läpi kulkeva Valtatie 19 on osa Suomen päätieverkkoa, mutta se ei nykyisellään täytä pääväylille asetettuja laatutavoitteita. Väylä on erityisen tärkeä elinkeinoelämälle, sillä sen varrella sijaitsee lukuisia merkittäviä yrityksiä. Valtatien liikennemäärä on kasvanut viime aikoina voimakkaasti, ja väylä kaipaa kipeästi suunniteltujen parannusten toteutusta. Kyseessä on myös huoltovarmuuden kannalta merkittävä väylä.

Väylä on tällä hetkellä monin paikoin ongelmallinen. Liikenneturvallisuustilanne on heikko, tie on liian kapea, ja liikenteen sujuvuus on raskaan liikenteen suuren määrän vuoksi heikkoa. Myöskään ohituskaistaosuuksia ei ole riittävästi. Tähän on saatava muutos.

Aiemmin tehdyillä päätöksillä tänä kesänä päällystetään tiestöä enemmän kuin 15 vuoteen ja Valtatie 8 parannetaan.

Nyt vuorostaan on oikea aika aloittaa toisen Pohjanmaalle tärkeän valtatien kunnostaminen sekä hoitaa Laihian jo toteutettuun liittymään liitännäiset turvallisuutta parantavat hankkeet loppuun.

Nopeasti liikkeelle laitettavien hankkeiden ohessa on vietävä eteenpäin isoja tie- ja raidesuunnitelmia. Pääradan nopeuttaminen Vaasasta ja Kokkolasta Seinäjoen kautta Tampereelle sekä maanteiden runkoverkon päivitys kattamaan koko Valtatie 3 on saatava eteenpäin tämän vuoden aikana. Näin varmistamme mahdollisuuden myös hankkeiden EU-rahoitukseen.

Kim Berg (sd.)

kansanedustaja

Vaasa

Matias Mäkynen (sd.)

kansanedustaja

Vaasa

Miapetra Kumpula-Natri

europarlamentaarikko

Vaasa

Kommentoi