Lukijoilta: Koronasyksy vaatii työelämältä perheystävällisyyttä

Kevään koronatilanne oli lapsiperheille raskas. Perheissä yhdistettiin voimia säästelemättä etätyötä, etäkoulua ja pienten lasten hoitoa. Joissakin perheissä vanhemmat kävivät kodin ulkopuolella töissä huolehtien kotona yksin etäkoulua käyvistä lapsista. Varhaiskasvatukseen vietyjen lasten tartuntariski herätti monissa huolta. Eri järjestöjen lapsille ja perheille tekemät kyselyt osoittavat, että perheissä oltiin jaksamisen äärirajoilla. Poikkeuskevät koetteli myös perheiden taloutta.

Syksyn alkaessa lapset palaavat kouluihin ja varhaiskasvatukseen. Monien vanhempien työtilanne näyttää yhä sumuiselta: osassa työpaikoista etätyöt jatkuvat, osassa palataan toimistoihin. Paikkasidonnaisissa työpaikoissa arki jatkuu ennallaan.

Varhaiskasvatusyksiköt ja koulut ovat saaneet viranomaisilta ohjeet, joiden avulla toiminta pyritään järjestämään mahdollisimman turvallisesti. Ohjeissa todetaan, ettei lievästikään sairaan lapsen pidä osallistua varhaiskasvatukseen tai koulunkäyntiin. Tämä ohje on tartuntojen välttämisen näkökulmasta ehdottoman tärkeä, mutta aiheuttaa lapsiperheissä haasteita.

Syksy tuo mukanaan myös normaalin flunssakauden. Pienillä lapsilla nenät tahtovat vuotaa ja pientä yskää ja aivastelua kuuluu koululuokista lähes aina. Kun lieväoireiset lapset eivät voi osallistua varhaiskasvatukseen tai kouluun, on perheiden järjestettävä poissaolo muilla tavoin. Koronapandemiassa isovanhempien tai muun lähiverkoston apu ei ole käytettävissä. Työsopimuslain ja työehtosopimusten mahdollistamat tilapäiset hoitovapaat jäävät usein liian lyhyiksi.

Kevään poikkeusoloissa monet työnantajat joustivat, jotta lapsiperheiden arki ja työnteko saatiin sovitettua yhteen. Toisaalta ilmeni kovia asenteita, joissa perheiden ainoaksi vaihtoehdoksi jäi palkaton vapaa lasten ollessa poissa varhaiskasvatuksesta ja koulusta.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan valtion on annettava vanhemmille ja muille huoltajille asianmukaista apua heidän hoitaessaan kasvatustehtäväänsä. Sopimus korostaa työssäkäyvien vanhempien lasten oikeutta varhaiskasvatukseen. Koronapandemia ei vapauta sopimuksen velvoitteista, vaan alleviivaa niiden merkitystä.

Koronapandemia vaatii kuitenkin joustoa kaikilta. Kevät osoitti, että työnteon, lasten hoidon ja etäkoulun yhdistäminen onnistuvat, kun sekä työntekijät että työnantaja joustavat. Syksyn käynnistyessä on tärkeää, että jokainen työnantaja havaitsee perheiden tilanteet ja pyrkii mahdollistamaan työnteon joustavilla järjestelyillä. Koronapandemian aikana täytyy vaalia ja edistää työelämän perheystävällisyyttä.

Hanna Heinonen

toiminnanjohtaja, Lastensuojelun Keskusliitto

Elina Pekkarinen

lapsiasiavaltuutettu

Ulla Siimes

toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto

Kommentoi