Lukijoilta: Koulu, joulu ja halloween

Viime päivinä on keskusteltu koulujen joulukirkoista. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisun mukaan koulun yhteisen joulujuhlan järjestäminen kirkossa tai joulukirkkona loukkaa uskonnon- ja omantunnonvapautta.

Apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu on vastaus Uskonnottomat Suomessa ry:n kanteluun. Kyseinen järjestö pyrkii ajamaan uskonnottomien etuja sekä työntämään uskonnot pois julkisesta tilasta, kuten koulusta. Toisin sanoen järjestö korostaa uskonnonvapauslain negatiivista tulkintaa, jonka mukaan uskonnonvapaus on enemmän vapautta uskonnosta kuin vapautta uskontoon. Tämä näkökulma näyttää muutoinkin ylikorostuvan uskontokeskustelussa.

Toinen uskontokeskustelun ongelma liittyy siihen, että uskontoa tarkastellaan enemmän juridisena instituutiona kuin aatteellisena ja psykologisena ilmiönä. Niinpä suurimmaksi huolenaiheeksi nähdään evankelis-luterilaisen kirkon ja valtion välinen suhde. Sen sijaan vähemmän virallinen uskonnollisuus jää usein uskontokeskustelun ja samalla viranomaisvalvonnan ulkopuolelle.

Monissa kouluissa vietetään nykyään halloween-juhlaa, joka pohjautuu muinaisten kelttien uskontoon. Kelttiläisessä uskonnollisuudessa keskeisellä sijalla on vainajien palvonta ja pahantahtoisilta vainajahengiltä suojautuminen. Niinpä halloween-juhlintaan saattaa liittyä kauhuelokuvista tuttua kummituksilla ja kuolemalla pelottelua.

Olen työssäni kohdannut perheitä, joissa halloween-juhlia vierastetaan joko uskonnollisin tai psykologisin perustein. Vanhemmat saattavat kokea halloweenin perheensä arvojen vastaiseksi tai lastensa psykologista kehitystä haittaavaksi. Tästä on kuitenkin vaikea puhua, koska halloween ei pukeudu viralliseen uskonnollisuuteen, vaan naamioituu kaupallisuuteen ja viihteellisyyteen.

Niinpä apulaisoikeusasiamieskään ei ole joutunut ottamaan kantaa koulujen halloween-juhliin. Kasvattajina joudumme kuitenkin pohtimaan esimerkiksi kysymystä: Loukkaako seimeen syntyvä Jeesus-vauva lastemme etua enemmän kuin esimerkiksi kurpitsalyhdyn valossa veitsihanskallaan lapsia jahtaava Freddy Krueger?

Jouko Ala-Prinkkilä

Kauhajoen seurakunnan kirkkoherra, teologian tohtori

Kommentoi