Lukijoilta: Koulukiusaaminen ja kuntapolitiikka

Koulukiusaaminen on lisääntynyt ja väkivaltaistunut vuosien saatossa. Nuorten ja lasten hyvinvointi tulee nostaa pöydälle. Nuorten pahoinvointia tulee miettiä monelta eri kantilta, ja etenkin kuntapolitiikan näkökulmasta. Ilman hyvinvoivaa nuorisoa, ei ole hyvinvoivaa tulevaisuuden kuntaa.

Oman näkökulmani mukaan kiusaamisen juuret ovat aina syvemmällä kuin siinä hetkessä, missä kiusaamista tapahtuu. Kiusaaminen on vaikeasti määriteltävä ja yksilöllinen kokemus, mutta se tapahtuu pääpiirteittäin aina yhteen ja samaan henkilöön. Koulu ei yksinään pysty vaikuttamaan kiusaamisen määrään, vaan myös kunnan päättäjien tulee tehdä järkeviä ratkaisuja koulujen hyväksi.

Mielestäni opetuksen laadusta tai opettajien määrästä ei tule kuntatasolla tinkiä. Opettajien tulee olla riittävän päteviä työhönsä ja työn määrään nähden sekä heille tulee tarjota kilpailukykyinen palkka. Koulun tulee lisätä avustajien ja opettajien määrää koulurauhan säilymiseksi.

Otetaan esimerkiksi tilanne, jossa kaksi henkilöä opettaa ja kasvattaa 20 alle kymmenenvuotiasta lasta. Siinä tulee auttamatta tilanteita, joissa yksinkertaisesti kahden henkilön kädet eivät riitä selvittämään jokaista kömmähdystä. Ja sitten ollaan tilanteessa, jossa tapahtuu niin sanottua koulukiusaamista.

Ryhmäkokojen ollessa liian suuria henkilökunnan määrään nähden ja suhteutettuna, ammattilaisten opetus ei voi olla laadukasta ja yksilöllistä.

Lapset vaativat nykypäivänä yksilöllisempää opetusta ja kasvatusta, jokainen tulee nähdä omana ainutlaatuisena yksilönä eikä isoon ryhmään kuuluvana massana. Kun ryhmässä näkyminen yksilönä ei ole mahdollista, lapset turhautuvat, ja se lisää lasten sekä nuorten pahoinvointia.

Mielestäni kuntapolitiikan tulisi panostaa koulujen hyvinvointiin, etenkin tarkastelemalle avustajien ja opettajien määrää suhteessa ryhmäkokoihin.

OAJ:n suositusten mukaan yhdellä opettajalla voi olla keskimäärin 18 oppilasta. Hurja luku, eikös totta. Lisää päivittäisiin isoihin ryhmäkokoihin vanhempien kohdistama paine, kokeiden tarkistamiset, lisäkouluttautuminen yms. Summaa ne yhteen. Voitko siitä päätellä, että meillä ei ole kohta lainkaan halukkaita ja riittävän päteviä opettajia tekemään töitä kuntamme lasten eteen?

Vähenisikö koulukiusaaminen lisäämällä kouluihin opettajille lisää resursseja tehdä työnsä yksilöllisemmin ja panostamalla koulujen henkilökunnan määrään? Kunnan maine on tärkeä kunnan väkiluvun kasvattaja, ja se vaatii hyvää kuntapolitiikkaa. Kunnassamme tehtävillä päätöksillä on välittömät vaikutukset ja kauas kantoiset seuraamukset.

Sanna Keko (kok.)

Isokyrö

Kommentoi